Följ Akademiska sjukhuset

Psykiatrin på Akademiska ska bli rökfri

Pressmeddelande   •   Apr 23, 2015 10:00 CEST

I likhet med övriga sjukhuset ska psykiatrin på Akademiska bli rökfri. De rökrum som funnits på vårdavdelningar avvecklas under maj. Syftet är framförallt att ingen patient, besökare eller medarbetare ska behöva utsättas för lukt eller rök från tobak inomhus. Det kommer endast att bli tillåtet att röka på två angivna platser utomhus. Rökande patienter, som läggs in för heldygnsvård, kommer att erbjudas nikotinersättning.

– Akademiska är sedan flera år ett rökfritt sjukhus. Därför är det naturligt att undantaget för psykiatrin tas bort, inte minst nu när vi blivit en integrerad del. Psykiatriska kliniker både utomlands och i Sverige, som infört en rökfri miljö, har mycket goda erfarenheter. Bland annat har man sett en lugnande effekt på patienterna, att de sover bättre på natten när de inte kan röka, vilket gynnar tillfrisknandet. Med rökförbud inomhus kan vi både behandla den psykiska sjukdomen och bidra till förbättrad hälsa på sikt, säger Åsa Hagberg, chef för psykiatridivisionen.

Rökning är i dag den enskilt största hälsorisken i världen och ett av WHO:s mest prioriterade områden. Rökare löper 20 gånger högre risk att få ett fyrtiotal sjukdomar och minskad livslängd med upp till tio år. Skadeeffekterna minskar redan från första rökfria dygnet.

Åsa Hagberg betonar att förändringen hänger samman med sjukhusets systematiska hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande arbete. Akademiska ingår i nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (Health Promoting Hospitals) med över 650 sjukhus i 30 länder som alla sätter fokus på god behandling och omvårdnad för patienterna.


Mer information:
Åsa Hagberg, chef psykiatridivisionen, 018-611 20 01
Liselotte Nordness, handläggare, 076-724 89 10
 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.