Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Snabbare strokevård när trombolys ges på röntgen

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 11:16 CEST

Tiden för trombolys vid stroke har nästan halverats på Akademiska sjukhuset sedan 2010. En viktig förklaring är att propplösande behandling, så kallad trombolys, numera ges redan på röntgen, en annan ett konsekvent arbete för att korta ledtiderna i hela vårdkedjan, från
ambulansen, via akuten till strokeavdelningen. Detta uppmärksammas med anledning av internationella strokedagen den 13 maj.

– Under våren har väntetiden till trombolys legat på i genomsnitt 45 minuter jämfört med 54 minuter i fjol och 94 minuter 2010. Det är en glädjande utveckling eftersom minuter spelar roll för patienten. När stroke orsakas av blodpropp i hjärnan dör ungefär två miljoner hjärnceller varje minut, säger Karl Sjölin, läkare på Akademiska sjukhuset.

Han ser flera förklaringar till den positiva utvecklingen. En är att patienter med stroke orsakad av blodpropp i hjärnan sedan drygt ett år får trombolys redan på röntgen, en annan att man arbetar konsekvent med att upptäcka och åtgärda ”tidstjuvar” i hela vårdkedjan.

Cirka 550 patienter vårdas för stroke på Akademiska sjukhuset varje år. Ungefär var tionde strokepatient får trombolys (totalt 71 patienter 2013). Det som avgör är om stroken orsakats av blodpropp eller blödning i hjärnan, samt tiden som förflutit från första symtomen tills patienten kommer in till sjukhuset för snabb diagnos och behandling.

– Ju tidigare man kan ge trombolysbehandling efter strokeinsjuknande, desto större sannolikhet är det att behandlingen har effekt. Efter fyra och en halv timme är det för sent, säger Karl Sjölin

– Alla borde lära sig de vanliga symtomen på stroke. Här kan AKUT-testet vara till hjälp, att känna igen förändringar i ansikte, kroppsdelar och uttal samt vikten av att larma 112 direkt, betonar han.

Hösten 2012 visade statistik från SKL:s Öppna jämförelser att landstinget i Uppsala län
hade den högsta överlevnaden i Sverige för män som drabbats av förstagångsstroke. Bidragande till de goda resultaten är en välfungerande vårdkedja där ambulansen tidigt förvarnar akuten på Akademiska sjukhuset.

Väntetiden från ankomst till trombolysbehandling på Akademiska sjukhuset:

2010: 94 minuter

2011: 74 minuter

2012: 65 minuter

2013: 54 minuter

Mer information:
Karl Sjölin, ST-läkare i neurologi, sök via växel 018-611 00
00 eller 0709-823 845
Örjan Nordmark, överläkare och processansvarig för Rädda
hjärnan, 018-611 04 14 eller 070-611 65 38
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA: AKUT-testet

A står för ansikte: Kan personen le och visa tänderna? Om
ena mungipan hänger - ring 112!

K står för kroppsdel arm/ben: Kan
personen lyfta armarna och hålla kvar dem i 10 sekunder? Om en arm faller -
ring 112!

U står för uttal: Kan personen
upprepa en enkel mening som ”Det är vackert väder idag”?

Om personen sluddrar eller inte hittar rätt ord - ring 112!

T står för tid: Varje sekund räknas.
Tveka aldrig. Ring 112 direkt!

------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA: Olika behandlingar vid stroke

* Var 17:e minut får någon i Sverige stroke, det vill säga blodpropp eller
blödning i hjärnan.

* Cirka 25 000 personer drabbas av stroke varje år. Det är den vanligaste
orsaken till neurologisk funktionsnedsättning hos äldre. Funktionsnedsättningen
kan bestå av exempelvis förlamning, afasi (talsvårigheter) och hjärntrötthet.

* Man skiljer på stroke orsakad av blodpropp eller hjärnblödning. När orsaken
är blodpropp kan man sätta in blodproppslösande behandling (trombolys)
intravenöst.


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.