Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Nytt läkemedel ska förbättra njurfunktionen efter transplantation

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 09:12 CEST

Njurtransplanterade personer måste resten av livet fortsätta med immunhämmande behandling som kan ge vissa biverkningar. För att minska risken för exempelvis hjärt-kärlsjukdom och diabetes har ett nytt läkemedel utvecklats som nu ska testas på patienter i en multicenterstudie ledd från Akademiska sjukhuset. I studien ingår även njur- och transplantationskliniker i Skandinavien och Holland.

– Det handlar om ett nytt biologiskt läkemedel mot avstötning som har betydligt mindre risk för hjärt- och kärlbiverkningar än traditionell behandling med så kallade immunosuppressiva läkemedel och kortison. Studien startade i april och vi räknar med att inkludera cirka 110 patienter, säger Bengt Fellström, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor i njurmedicin vid Uppsala universitet som leder studien.

I Sverige genomförs cirka 350 njurtransplantationer varje år. Drygt hundra av dessa görs på Akademiska sjukhuset som har ett av landets fyra njurtransplantationscentra. Sedan 1964, då den första njurtransplantationen ägde rum, har över 11 000 njurtransplantationer genomförts. Över hälften av transplantationerna sker numera med organ från levande donatorer, oftast nära
släktingar eller vänner.

Nästan en tredjedel av alla njurtransplanterade får inom några år diabetes, som en följd av den immunhämmande behandlingen. Även hjärt-kärlsjukdom till följd av förhöjda blodfettsvärden och högt blodtryck, och nedsatt njurfunktion är vanliga biverkningar som begränsar resultaten av transplantationen.

Mer information:
Bengt Fellström,överläkare och professor i njurmedicin, 070-548 31 70
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.