Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Nytänkande och prisad forskning på skandinaviskt diabetesmöte i Uppsala

Pressmeddelande   •   Maj 07, 2014 10:15 CEST

Framsteg inom ö- och stamcellstransplantation, effektivare avbildningsteknik och en ny generation insulinpumpar som kontinuerligt mäter blodsockervärdet. Det är några ämnen
som behandlas när cirka 150 skandinaviska diabetesexperter samlas till årsmöte i Uppsala 9-11 maj. Det är 49:e gången Skandinaviska diabetessällskapet arrangerar en sådan konferens
med fokus på diabetesterapins kärnområden och de senaste forskningsrönen.

 – Ett flertal nyheter som presenteras har direkt koppling till fynd gjorda av läkare och forskare knutna till Akademiska sjukhusets center of excellence inom typ 1-diabetes, exempelvis alternativ till levern vid transplantation av insulinproducerande celler och möjligheter att kapsla in vävnaden med olika typer av stamceller för att förbättra behandlingsresultatet, säger Per-Ola Carlsson, professor och överläkare på Akademiska sjukhuset, tillika ordförande i den lokala organisationskommittén.

10-15 ö-cellstransplantationer per år

2001 transplanterades den första diabetespatienten med insulinproducerande betaceller, så kallade Langerhanska öar från avlidna donatorer. De senaste åren har 10-15 transplantationer genomförts per år på Akademiska och resultaten har successivt förbättrats. I dag slipper flertalet insulinbehandling redan efter första transplantationen.

– Vi har precis inlett en patientstudie i Uppsala, en av få i världen, som syftar till att patienter som genomgår ö-cellstransplantation ska slippa livslång behandling med immundämpande läkemedel. De insulinproducerande cellerna kapslas in och får syrgas genom en inbyggd syretank. Om resultaten utfaller väl kan många fler patienter med typ 1-diabetes komma att erbjudas transplantation som behandling, eftersom vi slipper ta hänsyn till skadliga effekter av immundämpande läkemedel, säger Per-Ola Carlsson.

Viktiga framsteg inom bilddiagnostik

Vid konferensen presenteras även nya möjligheter att med bild- och röntgenteknik, bland annat PET (positronemissionstomografi), följa utvecklingen av både insulinproducerande celler i transplantat och insulinberoende celler. Ett syfte är att bättre förstå sjukdomsutvecklingen vid typ 1- och 2-diabetes, förhindra komplikationer och förbättra resultaten av ö-cellstransplantation.

Ett annat ämne som lyfts upp är teknikutvecklingen inom insulinpumpsområdet, bland annat closed
loop-system som innebär att patienterna bär en insulinpump med en mätare som kontinuerligt läser av blodsockret och doserar nödvändig mängd insulin utifrån aktuella värden.

På konferensen medverkar diabetesforskare från kliniker och laboratorier i Sverige, Finland, Island, Norge och Danmark. Fyra vetenskapliga pris delas ut till forskare som gjort särskilda insatser för att utreda diabetessjukdomens mekanismer.

Mer information:

Per-Ola Carlsson, överläkare på Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet, samt ordförande i den lokala organisationskommittén, 018-471 44 25
Ulf Eriksson, ordförande i forum för diabetesforskning, Uppsala universitet, 018-471 41 29
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.