Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Första ombyggda vårdavdelningen invigd - startskott för nya arbetssätt på Akademiska

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2014 11:27 CEST

Onsdagen den 14 maj invigdes en av de första renoverade vårdavdelningarna, strokeavdelningen, på Akademiska sjukhuset. Det innebär en viktig milstolpe i det fleråriga om- och nybyggnadsprojektet Framtidens Akademiska. Inom kort kan patienterna vårdas i enpatientrum, som förutom ökad integritet och minskad risk för smittspridning, innebär att personalen kan arbeta mer patientnära.

– Moderniserade lokaler innebär fördelar både för våra patienter och medarbetare. Med enkelrum värnas integriteten samtidigt som risken för smittspridning och vårdrelaterade infektioner minskar. För personalen kommer de omgjorda vårdrummen innebära en bättre arbetsmiljö, med nya patientnära arbetssätt och närhet till modernt IT-stöd och annan utrustning, säger Göran Angergård, chef för neurodivisionen.

Vid en invigningsceremoni förmiddagen den 14 maj presenterades tankarna bakom moderniseringen,
hur utformningen av vårdavdelningarna går hand i hand med sjukhusets värdebaserade arbetssätt samt tidplanen för den fortsatta upprustningen, där fokus är patientsäkerhet, vårdhygien och god arbetsmiljö. Alla patienter får enkelrum med egen dusch och toalett. För att öka flexibiliteten och  underlätta eventuell omställning av verksamheter i framtiden renoveras samtliga vårdavdelningar på ett standardiserat sätt.

– Det är roligt att se de första stegen av vår storsatsning på Akademiska. Nya vårdavdelningar skapar förutsättningar för framtidens sjukvård, att stärka patientens ställning och förbättra arbetsmiljön. I de nya rummen kan patienter dygnet runt ta emot besök och stöd utan att störa sina medpatienter.
De ger till och med möjlighet för anhöriga att stanna över natten. Jag ser fram emot att fortsätta följa hur det nya sjukhuset tar form, säger Lina Nordquist (FP), ordförande i produktionsstyrelsen.

Kommande månader kommer flera avdelningar i 85-huset, som temporärt evakuerats, successivt flytta tillbaka varefter renoveringarna blir klara. Hela husrenoveringen beräknas vara klar våren 2016. Näst i tur för modernisering är 70-huset och sjukhusets huvudentré, med startskott i höst
för teknikbyggnaden.

Parallellt pågår flera nybyggnationer på sjukhusområdet: ett nytt parkeringshus byggs intill ambulansstationen och en ny vårdbyggnad mot Dag Hammarskjölds väg, med bland annat vård- och
mottagningsrum, operationssalar och röntgen. Huset, som ska stå klart i slutet av 2016, kommer bland annat att bli ny hemvist för delar av cancervården. Det ska också fungera som evakueringsbyggnad.  

Bildtext: Mona Bäfve, chef för strokeavdelningen, inviger de nya, moderniserade lokalerna.

Mer information:
Göran Angergård, chef neurodivisionen, 070-611 90 11
Lina Nordquist (FP), ordförande produktionsstyrelsen, 073-868 13 19
Thord Hägg, förvaltningsdirektör Landstingsservice, 070-611 02 13
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

-------------------------------------------------------------------------------------------------

KORTA FAKTA: Framtidens Akademiska
*
Det mest genomgripande ny- och ombyggnationsprojektet någonsin på Akademiska sjukhuset. Fram till år 2021 ska sjukhuset byggas till, renoveras samt utrustas för sammanlagt cirka 6,2
miljarder kronor vilket innebär att man på sju år bygger ett halvt nytt sjukhus.
* Alla patienter får enkelrum med egen dusch och toalett, som ger ökad integritet och lägre risk för
smittspridning.
* Samtliga vårdavdelningar byggs som ”standardvårdplan” för ökad flexibilitet.
* I satsningen ingår flera nya byggnader för vård och behandling, totalrenovering av andra byggnader, en ny miljöstation och ett nytt kök för patientmaten. Dessutom öppnas en ny vägförbindelse så att sjukhusområdet får en kringled.
* 24 april togs första spadtaget för byggnaden av en ny vårdbyggnad på 58 000 kvm som bland annat kommer att rymma hybridsalar för röntgen och operation.
* 2015 ska ett nytt, fem våningar högt parkeringshus stå klart längs Sjukhusvägen, med plats för 584 bilar jämfört med 250 platser i dag.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.