Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Akademiska och Elekta inleder samarbete om teknik som kombinerar magnetkamera och strålterapi

Pressmeddelande   •   Jul 10, 2014 08:00 CEST

Akademiska sjukhuset har tecknat ett flerårigt forsknings- och utvecklingsavtal med Elekta. Inriktningen är att utveckla teknik som möjliggör magnetkameraavbildning i realtid inom strålterapi. På sikt kan tekniken bidra till mer exakt och individuellt anpassad strålbehandling.

– Vi är mycket glada över att vara först i Sverige med att kunna bidra till att utveckla integrerad MRT (magnetresonanstomografi) i strålbehandlingsprocessen. Genom att använda magnetkamera i planering och genomförande av strålbehandling med modern linjäraccelerator kan strålterapi i framtiden bli mer exakt och bättre anpassad både till tumörer och omkringliggande strålkänslig vävnad, säger Kristina Nilsson, docent och överläkare i onkologi.

– Cancersjukvården är ett område där vi kommande decennier står inför stora utmaningar, med en åldrande befolkning och allt fler cancersjuka, säger Lina Nordquist, ordförande i produktionsstyrelsen (FP). Det här samarbetet kommer att hjälpa landstinget och Akademiska sjukhuset att utveckla nya, bättre behandlingsmetoder. När den nya vårdbyggnaden står klar 2018 kommer den att vara anpassad för avancerad, modern strålterapi.

I Sverige och övriga västvärlden förväntas var tredje person få en cancerdiagnos någon gång i livet. Ungefär hälften av alla cancersjuka strålbehandlas. Inom cancerdiagnostiken används både magnetresonanstomografi (MRT) och datortomografi (CT). Fördelen med magnetkameraavbildning är att mjukdelar kan urskiljas på ett sätt som datortomografin inte klarar. Ofta definierar läkare tumören via MRT medan en fysiker gör dosplaneringen genom att simulera strålbehandlingen med hjälp av CT. Eftersom patienten inte ligger exakt lika vid olika undersökningar blir målet ibland osäkert. Utveckling av ny teknik som kombinerar avbildning med magnetkamera med strålning från linjäraccelerator gör det möjligt att få bilder i realtid och anpassa strålningen under pågående behandling.

Avtalet innebär att Akademiska sjukhuset i nära samarbete med Elekta kommer att utveckla metoder för användning av den nya tekniken i cancersjukvården. Akademiska har för avsikt att bli det första sjukhuset i Sverige som inför tekniken kliniskt när den godkänts av tillsynsmyndigheterna (CE-märkning).

– På sikt räknar vi med att kunna minska stråldoserna och därmed få färre skador på frisk, intilliggande vävnad. Det är många patientgrupper som berörs, till exempel vid cancer i bäckenet, huvudhalsområdet och hjärntumörer, säger Kristina Nilsson.

Mer information:
Kristina Nilsson, överläkare i onkologi, Akademiska sjukhuset, 070-208 09 58
Gunilla Jansson Frykholm, överläkare och sektionschef för strålbehandlingsavdelningen, växeln 018-611 00 00 (sökare 91308)
Lina Nordquist, landstingsråd och ordförande i produktionsstyrelsen (FP), 0738-681319
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.