Följ Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande: Akademiska först med genanalys som kan förutsäga allvarliga biverkningar av statiner

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2014 09:55 CEST

Som första svenska sjukhuslaboratorium utför Akademiska laboratoriet analys av en viss genvariant som kan förutsäga ökad risk för allvarliga muskelbiverkningar vid behandling med statiner, en vanlig grupp av kolesterolsänkande mediciner.

Ungefär en av tio vuxna behandlas i dag med statiner, en grupp av läkemedel som används för att behandla förhöjda blodfetter och förebygga hjärt-kärlsjukdomar. För det mesta har statiner mycket god effekt och inga eller milda biverkningar, men hos en del patienter ger de muskelbiverkningar. Risken är störst när patienten behandlas med hög dos och har flera andra riskfaktorer.

– Resultatet av analysen kan ge en fingervisning om patienten har ökad risk för allvarliga muskelbiverkningar vid behandling med hög dos av framförallt simvastatin. I så fall kan man sänka dosen eller välja ett annat läkemedel, säger Mia Wadelius, docent och överläkare i klinisk farmakologi på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I sällsynta fall kan läkemedlen leda till ett omfattande sönderfall av muskelceller, vilket kan orsaka akut njursvikt.

Med hjälp av den farmakogenetiska analysmetoden kan man undersöka om patienten har en viss variant av genen SLCO1B1, som kodar för ett transportprotein. Patienter som har dubbla anlag av genvarianten får högre nivåer av aktivt läkemedel, vilket ökar risken för allvarliga muskelbiverkningar. Eftersom läkemedel omsätts på olika sätt varierar genvariantens betydelse mellan olika statiner.

– Farmakogenetiska analyser är ännu relativt okända inom sjukvården, men kan få en ökad betydelse för att skräddarsy val och dos av läkemedel i framtiden, avslutar Daniel Garwicz, doktor i medicinsk vetenskap och specialistläkare i klinisk kemi.

Bildtext: Hugo Kohnke, biomedicinskanalytiker inom klinisk kemi och farmakologi, kör analyserna i laboratoriet.

Mer information:

Mia Wadelius, överläkare, klinisk kemi och farmakologi, 018-611 49 45
Daniel Garwicz, specialistläkare, klinisk kemi och farmakologi, 018-611 42 02
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.