Följ Akademiska sjukhuset

Pressinbjudan: Robot – Nytt träningshjälpmedel för ryggmärgsskadade

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2014 11:05 CEST

Akademiska är det första sjukhuset i Sverige som införskaffat en Eksorobot, ett så kallat exoskelett,
som ska hjälpa ryggmärgsskadade, som är helt eller delvis förlamade, att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka. Roboten finns på plats sedan den 4 juni 2014.

Under nästa vecka kommer sjukgymnaster under fyra dagar att få grundlig utbildning och träning på
roboten. Flera ryggmärgsskadade är med som träningspatienter.

Media hälsas välkomna fredagen den 13 juni då tillfälle ges att intervjua sjukgymnaster, läkare och patienter.

Tid & Plats
Fredagen 13 juni kl 13-14
Grönwallssalens pausrum, ingång 70
Akademiska sjukhuset

Mer information:
Ulrika Holmström, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på spinalskadeenheten,
018-611 28 77, 076-7249618
Peter Svensson, sjukgymnast på spinalskadeenheten, 018-611 28 44
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

FAKTA

* Från hösten räknar Akademiska sjukhuset med att ryggmärgsskadade,
hjärnskadade och andra patienter med neurologiska diagnoser ska kunna nyttja
det nya hjälpmedlet för att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.

* Från och med januari 2015 medverkar sjukhuset i en europeisk
multicenterstudie ledd från Danmark som syftar till att ge svar på om träning i
Ekson, förutom förbättrad muskelfunktion och rörelseförmåga, även kan påverka
besvär med stelhet/orörlighet, muskelryckningar, kramper, smärta, tarm- och
blåsfunktion samt om det kan ge ökad livskvalitet och andra positiva
psykologiska effekter.

* Eksoroboten är ett robotiserat hjälpmedel som hjälper personer med
neurologiska funktionsnedsättningar att träna upp rörelseförmåga, balans och
muskelstyrka. Andra effekter av träningen kan vara minskade problem med
spasticitet, det vill säga ryckningar och kramper. Likaså minskad smärta,
förbättring av tarmens och urinblåsans funktion.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.