Följ Akademiska sjukhuset

Pressinbjudan/Påminnelse: Robot – Nytt träningshjälpmedel för ryggmärgsskadade

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2014 13:21 CEST

Akademiska är det första sjukhuset i Sverige som införskaffat en Eksorobot, ett så kallat exoskelett, som ska hjälpa ryggmärgsskadade, som är helt eller delvis förlamade, att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka. Roboten finns på plats sedan den 4 juni 2014.

Under veckan har  sjukgymnaster under fyra dagar fått en grundlig utbildning och träning på
roboten. Flera ryggmärgsskadade är med som träningspatienter.

Media hälsas välkomna fredagen den 13 juni då tillfälle ges att intervjua sjukgymnaster, läkare och patienter.


Tid & Plats
Fredagen 13 juni kl 13-14
Grönwallssalens pausrum, ingång 70
Akademiska sjukhuset

Mer information:
Ulrika Holmström, överläkare och medicinskt ledningsansvarig på spinalskadeenheten,
018-611 28 77, 076-7249618
Peter Svensson, sjukgymnast på spinalskadeenheten, 018-611 28 44
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

FAKTA

* Från hösten räknar Akademiska sjukhuset med att ryggmärgsskadade, hjärnskadade och andra patienter med neurologiska diagnoser ska kunna nyttja det nya hjälpmedlet för att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka.

* Från och med januari 2015 medverkar sjukhuset i en europeisk multicenterstudie ledd från Danmark som syftar till att ge svar på om träning i Ekson, förutom förbättrad muskelfunktion och rörelseförmåga, även kan påverka besvär med stelhet/orörlighet, muskelryckningar, kramper, smärta, tarm- och blåsfunktion samt om det kan ge ökad livskvalitet och andra positiva
psykologiska effekter.

* Eksoroboten är ett robotiserat hjälpmedel som hjälper personer med neurologiska funktionsnedsättningar att träna upp rörelseförmåga, balans och muskelstyrka. Andra effekter av träningen kan vara minskade problem med spasticitet, det vill säga ryckningar och kramper. Likaså minskad smärta, förbättring av tarmens och urinblåsans funktion.


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.