Följ Akademiska sjukhuset

Positivt första år för kirurgisk utvecklingsavdelning på Akademiska

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2019 08:20 CEST

Daglig styrning via en digital tavla framhålls som en framgångsfaktor på den kirurgiska utvecklingsavdelningen. Det ger överblick och underlättar resursfördelningen. På bilden syns avdelningschef Patrik Bodeby och Emelie Lindqvist, undersköterska.

Mer effektiv daglig styrning, hälsosamma arbetstider, individuell schemaläggning och kortare vårdtider för patienterna. Det är några exempel på positivt utfall när första året summeras för den kirurgiska utvecklingsavdelningen på Akademiska sjukhuset.

– Första året har gått över förväntan trots att vi bytt lokaler flera gånger. Rekryteringen har gått bra. Idag har vi tio vårdplatser öppna jämfört med sex vid starten, och från november räknar vi med att kunna hålla öppet alla helger. För att lyckas skapa en innovativ miljö krävs engagerade, nyfikna medarbetare som verkligen vill utveckla vården med nya arbetssätt och teknisk utrustning, säger avdelningschef Patrik Bodeby.

Den kirurgiska vårdavdelningen startade i september 2018 med två huvuduppdrag, dels att vårda patienter med sjukdomar i tjock- och ändtarm, dels att utveckla vården, exempelvis genom att testa och utvärdera nya arbetssätt och ny teknik. Man har även haft en ambition att skapa hälsosamma arbetstider. Numera är även endokrinsektionen en del av verksamheten som drivs som pilotprojekt och ska utvärderas efter tre år, dvs hösten 2021.

– Den kanske enskilt mest positiva förändringen är att all dagpersonal börjar klockan 7.30 – istället för 6.45 som är vanligt på många slutenvårdsavdelningar. Det uppskattas av medarbetarna som får tid att lämna barn på förskolan och hinner ta bussen till jobbet, säger Patrik Bodeby och fortsätter:

– Forskning vid Karolinska har visat att senare start på dagen ger positiva hälsoeffekter och ökad trivsel. Ambitionen är fasta, individuellt anpassade scheman som utgår från när medarbetarna önskar vara lediga. Vi vill inte att medarbetarna ska arbeta kvällstur med direkt efterföljande dagspass då det är mindre bra för återhämtning.

Flera framgångsfaktorer

Daglig styrning via en digital tavla framhålls som en framgångsfaktor. Detta ger, enligt Bodeby, medarbetarna överblick och underlättar fördelningen av resurser. Man fördelar exempelvis antal patienter med utgångspunkt på vårdintensitet istället för antal.

Avdelningen har även infört fasta rondtider och arbetar konsekvent med rollfördelning, att rätt person gör rätt saker. Sedan i våras har man en receptarie som förbereder läkemedel, blandar dropp, hanterar läkemedelsförfrågningar som kan vara väldigt tidskrävande och stressande för sjuksköterskorna.

– Vår kirurgiska avdelning har på ett föredömligt sätt arbetat med att lyssna på vår personal och förbättrat arbetsmetoderna för att säkerställa att rätt person gör rätt sak. Vi lyfter i våra styrdokument fram vikten av att medarbetarna ska ges möjlighet att vara delaktiga i nya arbetssätt och ny teknik för att förbättra arbetsmiljön, det är glädjande att se att vi har en avdelning som kan vara förebild för övriga sjukhuset, säger Malin Sjöberg Högrell, (L), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Patrik Bodeby nämner också att man infört en återkommande tid för strukturerad reflektion kring patientsäkerhet, arbetsbelastning och kommunikation, en form av daglig debriefing som många uppskattat. Likaså att avdelningen sedan årsskiftet testar ett nytt sätt att bedriva arbetsmiljöarbete vid namn STAMINA.

– Vi är också testbädd för ny teknisk utrustning. Ett exempel är en maskin som automatiserar kontroller av vitalparametrar så kallad NEWS vilket kan minska tidsåtgången med en tredjedel. Man identifierar sig själv och patienten via en scanner. När kontrollerna gjorts har maskinen potential att automatiskt via wifi överföra dessa uppgifter till patientjournalen, berättar Patrik Bodeby.

– Sammantaget tycker vi oss se att ett standardiserat omhändertagande av patienterna och åtgärder för att frigöra tid för våra medarbetare, så att rätt person gör rätt sak i rätt tid, och aktivt arbete för att minska vår administration har gynnat våra patienter. De håller sig friskare under vårdtiden och den preliminära trenden är kortare vårdtider samt att färre behöver återinläggning. Och då har vi bara sett början på en väldigt spännande resa, avrundar han.


Mer information:

Patrik Bodeby, avdelningschef för den kirurgiska utvecklingsavdelningen, Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 28 64 eller 076-959624, e-post: patrik.bodeby@akademiska.se

Kristina Ahlgren, verksamhetschef kirurgi, Akademiska sjukhuset, tel: 073-868 10 53, e-post: kristina.ahlgren@akademiska.se


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.