Följ Akademiska sjukhuset

Plastskena kan ersätta gips vid fotledsbrott

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2013 15:53 CET

Två ortopeder på Akademiska sjukhuset har utvecklat en plastskena som kan ersätta gips vid fotledsbrott i väntan på operation. Skenan har utvecklats med stöd av Innovation Akademiska, en enhet som hjälper sjukvårdspersonal att utveckla idéer som kan göra vården bättre, säkrare och effektivare.

– Skenan är lättare att hantera än gips som kräver insats från tre personer. En annan fördel är att den inte skymmer sikten när foten röntgas vilket kan hända med gips. Hittills har skenan testats på ett tjugotal patienter som brutit foten, säger Mats Adolfsson, operationstekniker på centraloperation.

Idén till skenan fick ortopederna Anders Westermark och Richard Marsell i sitt dagliga arbete med patienter på akuten. På Akademiska sjukhuset opereras 250 sådana frakturer varje år och man ser en markant ökning under vintern när halkan är som värst. Vanligaste orsaken är att personen fallit och på ett olyckligt sätt fått foten under sig.

– Man kan inte operera fotleden förrän svullnaden lagt sig vilket kan ta upp till en vecka. Under tiden är det viktigt att foten fixeras i rätt läge, helst i 90 grader. Vi upplevde att gipsläggning var omständligt och krävde mycket personalresurser. Med skenan är det också lättare att justera läget om foten ligger snett eller svullnar, säger Anders Westermark.

Ortopederna har under två år haft täta kontakter med Innovation Akademiska. Skenan är gjord i pet-plast/skumplast och fixeras med hjälp av kardborreband. Den har utvecklats i samarbete med ingenjören Andreas Lundin. Finansieringen har delvis skett via ALMI och Innovationsbron. Dessutom har gruppen via Uppsala Innovation Centre (UIC) fått ett resestipendium från Nordea.

– Innovation Akademiska har hjälpt oss hela vägen från idé till färdig produkt, bland annat med riskanalys, framtagande av prototyp, testning på sjukhuset och CE-märkning. Utan dem hade vi aldrig rott i land med projektet. Det är omöjligt att känna till allt och oerhört lätt att man fastnar, även om idén är bra. Vår erfarenhet är att det kräver energi, tid och kunskap att utveckla en gångbar produkt, säger Anders Westermark.

Han betonar att främsta drivkraften inte är ekonomisk vinst utan glädjen att komma på något nytt, en lösning som kan förbättra vården.

Just nu testas skenan SplintEEZ i större skala inom akutsjukvården på Akademiska. Därefter är det tänkt att den spridas till andra akutsjukhus i landet och på sikt marknadsföras utomlands.


Fakta: Innovation Akademiska
*
Startade hösten 2008 och finansieras till största delen med medel från Vinnova.
*Tar tillvara innovationskraften hos personalen genom att fånga upp idéer, och förmedla de kontakter som behövs för att förädla idén vidare mot produkt.
*Sedan hösten 2012 kan även personalen på lasarettet i Enköping få hjälp med sina idéer.
*Hittills har 124 idébeskrivningar lämnats in och granskats, varav ett femtiotal har bedömts ha kommersiell potential. Åtta idéer har gått från idé till färdig produkt och fem företag startats som resultat av satsningen.
*Erbjuder dessutom en testbädd för externa produktutvecklare och företag inom medicinteknik.

Mer information:
Anders Westermark, ortoped, 018-611 70 95
Annilla Edeholm, Innovation Akademiska, 0703-331450
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21