Följ Akademiska sjukhuset

Patientplattor ska underlätta vårdtiden på Akademiska

Pressmeddelande   •   Jan 16, 2017 08:30 CET

I mitten av januari startar ett innovationsprojekt med patientplattor på två vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset.

Sjukvården blir alltmer digitaliserad. Inom en snar framtid kan patienter på Akademiska sjukhuset inte bara registrera sin ankomst själva i terminaler. I mitten av januari påbörjas ett innovationsprojekt med patientplattor på två vårdavdelningar. Förutom underhållning ska inneliggande patienter bland annat kunna få hjälp med översättning samt information om sjukhuset, avdelningens rutiner samt sin diagnos och behandling.

– Detta är ett projekt under tre månader där vi vill se hur en patientplatta kan underlätta både för patient och personal. Vi ser det som en win-win-lösning där patienten får tillgång till tjänster och information som gör sjukhusvistelsen mer trivsam, samtidigt som kommunikationen mellan patient och vårdpersonal kan underlättas via hjälp med översättning där behov finns, säger projektledare Susanne Ek Rundblom.

Utvecklingen av digitala tjänster är ett fokusområde inom Framtidens Akademiska sjukhus, den största och mest genomgripande ny- och ombyggnationen någonsin. Förutom modernisering av vårdavdelningar till enpatientrum som underlättar nya arbetssätt och ger en ökad integritet för patienten, byggs en helt ny vård- och behandlingsbyggnad intill barnsjukhuset.

Inom ramen för innovationsprojektet testas inom kort patientplattor på två vårdavdelningar, en barnonkologisk och en rehabiliteringsmedicinsk avdelning.

– Surfplattor ger stora möjligheter till utveckling av tjänster som underlättar för både patient och personal. Till exempel ser vi behov som förenklad matbeställning, möjlighet till information om diagnos/behandling/rehabilitering samt att patienten även kan få tillgång till sin journal på nätet, förklarar Susanne Ek Rundblom. De tjänster som testas i detta projekt är framtagna utifrån personalens behov och önskemål, det är det deras och patienternas behov som styr vad som ska utvecklas.

Mer information:
Susanne Ek Rundblom, projektledare innovationsprojektet patientplattor, 018-611 30 80 eller 070-611 18 86, e-post: susanne.ek@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.