Följ Akademiska sjukhuset

Patientnyttan med pragmatiska kliniska studier fokus för nordisk konferens

Pressmeddelande   •   Dec 12, 2017 08:35 CET

Uppsala Clinical Research Center har genomfört flera patientnära studier baserade på kvalitetsregister som resulterat i förändrade behandlingsrutiner och billigare, bättre sjukvård.

Uppsala Clinical Research Center (UCR) har rönt stor uppmärksamhet internationellt för genomförande av patientnära randomiserade studier i kvalitetsregister. Flera studier har resulterat i förändrade behandlingsrutiner och billigare, bättre sjukvård. Den 12-13 december arrangeras för första gången en nordisk konferens om pragmatiska kliniska registerstudier i Uppsala som samlar forskare, läkemedelsindustri, regulatoriska myndigheter och beslutsfattare från hela Norden.

– Tack vare svenska kvalitetsregister har forskare tillgång till stora representativa patientgrupper och unika möjligheter att följa upp effekter av olika behandlingar som används rutinmässigt i sjukvården. Det är mycket kostnadseffektivt och leder ofta till en bekräftelse eller en ändring av riktlinjer, säger Raf Lemmens, sektionschef vid UCR och arrangör.

Som exempel nämner han TASTE-studien 2013 som visade att en metod att suga bort blodproppar i samband med ballongsprängning, PCI-behandling, vid hjärtinfarkt inte gjorde någon nytta vilket ledde till att en relativt dyr och inte riskfri behandling kunde tas bort i Sverige. Likaså Deto2x-Ami-studien, som tidigare i höst visade att patienter med misstänkt hjärtinfarkt, utan nedsatt syresättning i blodet, inte har någon fördel att få syrgas som en del av behandlingen.

– Just nu pågår fem pragmatiska kliniska studier på UCR och ytterligare fyra kommer att startas upp innan årsskiftet. Flera av studierna är initierade av läkare på Akademiska sjukhuset. Vi har också ett omfattande internationellt samarbete, bland annat en studie på gång som finansieras av National Institutes of Health (NIH), den amerikanska hälso- och sjukvårdsmyndigheten, berättar Raf Lemmens.

Den nordiska konferensen arrangeras av UCR och samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, med ekonomiskt stöd från Nordisk Trial Alliance, NTA/Nordforsk.

Under konferensen presenteras framgångsrika forskningssamarbeten och initiativ i de nordiska länderna. Syftet är framförallt att sprida erfarenheter från tidigare och aktuella studier, att diskutera fallgropar, utmaningar och lösningar samt att hitta synergier. Frågor på agendan är bland annat: Hur garantera kvalitet i randomiserade registerbaserade studier och klusterrandomiserade studier? Påverkar EU:s nya regelverk möjligheterna att genomföra pragmatiska kliniska studier i de nordiska länderna och vilken roll kan patientföreningar och stiftelser spela i utformningen av studier? Huvudtalare är Robert Califf, vice rektor för hälsodatavetenskap vid Duke University, och anställd på Google USA.


För mer information, kontakta:
Raf Lemmens, sektionschef vid Uppsala Clinical Research Center (UCR), tel: 018-611 95 13 , e-post: raf.lemmens@ucr.uu.seAkademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.