Följ Akademiska sjukhuset

Patientnyttan av forskning lyfts fram i nytt bokslut från Akademiska

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2009 11:28 CEST

För andra året i rad presenterar Akademiska sjukhuset sin kliniska forskning i ett bokslut. Nytt för i år är en redovisning av hur projekten finansieras. I presentationen av bokslutet lyfts olika exempel på behandlingsgenombrott fram, bland annat celltransplantation vid svårreglerad typ 1-diabetes och varm cytostatika mot spridd cancer i bukhålan.

- Forskningsbokslutet är ett sätt att visa och följa forskningens utveckling och hur vi kan omsätta forskningsrön till nytta för patienterna. Det är precis det som klinisk forskning handlar om - forskning som leder till ett bättre liv för oss alla. Tillsammans med Uppsala universitet har vi ambitionen att fortsätta bedriva forskning som inom många områden ska vara världsledande, säger sjukhusdirektör Marie Beckman Suurküla.

Enligt forsknings- och utbildningsdirektör Sune Larsson var responsen på första årets forskningsbokslut över förväntan.

- Det har skapats så mycket diskussion runt detta. Jag trodde att man på andra universitetssjukhus redan arbetade med forskningsbokslut, men i fjol visade det sig att vi var först, ingen hade gjort forskningsbokslut omfattande ett helt sjukhus förut, säger Sune Larsson.

I det nya forskningsbokslutet redovisas cirka 300 forskningsprojekt om bedrevs på Akademiska sjukhuset under 2008 och hur de finansierats. Målgruppen är framförallt politiker, tjänstemän, näringslivet, sjukhus i Uppsala-Örebroregionen samt andra universitetssjukhus. Totalt satsades 317 miljoner kronor på patientnära forskning 2008, av dessa var 161 miljoner kronor externa medel, 122 miljoner kr ALF-medel och 34 miljoner kronor industrisponsrade projekt.

Inom Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) arbetar en delegation med att ta fram former för redovisning och uppföljning av klinisk forskning nationellt.

Mer information:

 

 

Sune Larsson, forsknings- och utbildningsdirektör, 018-611 44 70, 070-611 08 23

Elisabeth Tysk, presschef, 018-611 96 11, 0706-22 24 21