Följ Akademiska sjukhuset

Patienter vinnare på nytänkande inom brännskadevården

Pressmeddelande   •   Dec 22, 2009 08:26 CET

Tack vare stora medicinska framsteg är det i dag möjligt att rädda människor med mycket svåra brännskador tillbaka till livet. Bättre metoder har kortat vårdtiderna samtidigt som forskning lett fram till effektivare rehabilitering och psykosocialt stöd. Från årsskiftet sjösätts ett tätare samarbete mellan Akademiska sjukhuset och Universitetssjukhuset i Linköping, de två enheter som fått rikssjukvårdsuppdrag för svåra brännskador.

 Samarbetet innebär att svårt brännskadade från hela landet slussas till de båda sjukhusen som hjälps åt och kompletterar varandra.

 – Eftersom det rör sig om så pass få fall, omkring 300 personer om året, gynnas patientgruppen av centraliseringen. Nu kan vi kontinuerligt utveckla den högspecialiserade vården och bygga vidare på det forskningssamarbete som bidrog till att Uppsala och Linköping fick uppdraget, säger professor Bengt Gerdin på brännskadeavdelningen vid Akademiska sjukhuset.

 Enligt Folke Sjöberg, professor vid Universitetssjukhuset i Linköping, förbättras förutsättningarna både forskning och utveckling när det gäller omhändertagande av patienter, intensivvård och framodling av ny hud.

 – En annan fördel är att långtidsuppföljningen kan säkerställas för denna utsatta patientgrupp. Tidigare, när svårt brännskadade var spridda på flera enheter, var resultaten svåra att värdera, fortsätter han.

 Via en gemensam kunskapsportal på Internet, www.brannskador.se, kan remittenter se aktuell status gällande bland annat beläggning. Här kommer det också att finnas information för allmänheten och anhöriga. Rikssjukvårdsuppdraget gäller fem år i taget och de båda enheterna räknar med att utöka användandet av telemedicin, dels för översändning av fotografier inför bedömning av skador, dels i rehabiliteringsprocessen för att stötta patienter, anhöriga och vårdpersonal.

 Mer information:

Bengt Gerdin, professor i intensiv- och brännskadevård, Akademiska sjukhuset,

018-611 00 00 eller 0706-334339

Folke Sjöberg, professor i brännskadevård, Universitetssjukhuset i Linköping,

0705-571820

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21

Bodil Knuthammar, pressekreterare Landstinget i Östergötland, 070-293 13 34