Följ Akademiska sjukhuset

Patienter och anhöriga inbjuds att utveckla vården på Akademiska

Pressmeddelande   •   Okt 05, 2016 08:30 CEST

Innovation Akademiska driver pilotprojektet Idékraft där patienter och anhöriga bjuds in att utveckla vården.

Patienter och anhöriga är en outnyttjad resurs i vården. För att ändra på det startar inom kort ett pilotprojekt vid Akademiska sjukhuset. Syftet är att ta fram arbetssätt där patienters och anhörigas idéer kan fångas upp, utvecklas och spridas. Projektet, som kallas Idékraft, leds av Innovation Akademiska och stöds av Vinnova.

Tanken är att man ska utveckla ett arbetssätt som ger personalen verktyg att ta emot idéer om nya eller förbättrade produkter från patienter och anhöriga. När idéer till lösningar fångats upp ska de föras vidare till Innovation Akademiska för utvärdering och utvecklingsstöd. Förhoppningsvis blir de senare produkter som kan användas inom vården.

– Avdelningen för förtidigt födda och sjuka nyfödda barn på Akademiska sjukhuset är en verksamhet där Idékraft kan göra stor nytta. Föräldrarna tillbringar ibland flera månader på avdelningen och ser under vårdtiden med andra ögon på hur vården bedrivs. De kan då identifiera behovet av nya produkter eller tjänster och också se förbättringspotentialen i befintliga produkter och arbetssätt, säger Maria Jansdotter, projektledare inom Innovation Akademiska, och fortsätter:

– Akademiska barnsjukhusets grundidé är att göra barn och föräldrar delaktiga i utvecklingen av vården. Barnsjukhuset har därför stor potential att utveckla processer som bättre än idag tar till vara idéer och lösningar från patienter och anhöriga. Här finns en innovationskraft som vi med hjälp av Idékraft bättre kommer att kunna ta hand om.

Innovation Akademiska ser en potential att hitta fler innovatörer bland patienter och anhöriga även på andra avdelningar, inte minst eftersom Akademiska är ett universitetssjukhus med många olika specialiteter, och som dessutom bedriver riks- och regionsjukvård. Det kan handla om allt ifrån idéer till prototyper och färdiga produkter.

– Idéer som kommer ifrån ett verkligt behov har större möjligheter att utvecklas till en färdig produkt. Även om det visar sig att idén inte har tillräcklig potential att bli en färdig produkt kan den utvärdering som görs på vägen vara till nytta genom att både patienten och personalen genom den får information om existerande produkter som de kanske inte annars hade fått vetskap om, framhåller Maria Jansdotter.

Innovation Akademiska arbetar med att fånga upp idéer ifrån personal på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping; den så kallade idébärarprocessen. Den har lett till att flera idéer fångats upp, utvärderats och coachats vidare till färdiga produkter, som används på Akademiska sjukhuset och av andra vårdgivare. Dessutom erbjuder man en testbädd för företag och innovatörer som vill utvärdera och utveckla produkter i verkliga vårdmiljöer där man möter rätt användare. Målet är att hela sjukhuset ska vara en öppen test- och utvecklingsmiljö. Genom samarbete med Innovation Akademiska kan innovatörer ta fram lösningar som uppfyller de krav som ställs på säkerhet och användbarhet, samtidigt som de fyller tydliga behov.

Idékraft är ett av fyra pilotprojekt som Vinnova stöder för att fånga upp och sprida nya lösningar från patienter och deras anhöriga. Projekten stöds med 540 000 kronor. Övriga projekt finns i Halland/Göteborg, Norrbotten och Skåne.


Mer information:
Maria Jansdotter, projektledare Innovation Akademiska, 018-611 71 27 eller 073-8670378, e-post: maria.jansdotter@akademiska.se


 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.