Följ Akademiska sjukhuset

Patienter engageras i hygienkampanj

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2010 10:14 CEST

För att minska risken för smittspridning av resistenta bakterier som orsakar tarminfektioner drar Akademiska sjukhuset igång en hygienkampanj den 19 juli. Förutom att vårdpersonalen uppmanas följa hygienregler och desinficera händerna före och efter patientbesök ska patienterna själva uppmärksammas på vikten av god handhygien.

– Resistenta bakterier sprids främst via händerna så patienternas handhygien spelar en stor roll, exempelvis att man tvättar händerna efter toalettbesök och innan måltiderna, säger Birgitta Lytsy, chef för vårdhygiensektionen.

Kampanjen startar den 19 juli och pågår hela sommaren. Förutom affischer över hela sjukhuset kommer personalen uppmanas att lägga desinfektionsservetter på varje lunchbricka. Dessutom kommer det att finnas ”bordsryttare” på brickorna som påminner och uppmuntrar patienterna att tvätta händerna före maten.

Sjukhuset har sedan förra hösten konstaterat en ökning av ESBL-bildande Klebsiella pneumoniae, av samma typ som gav upphov till ett större utbrott på Akademiska 2005–2007. Av erfarenhet vet man att risken att smittas är stor sommartid då vårdplatser stängs och mer ovan personal är i tjänst. Därför görs också en screening fram till slutet av augusti för att hitta smittade patienter och begränsa spridningen.

Mer information:
Birgitta Lytsy, chef för vårdhygien, 0706-958941
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21