Följ Akademiska sjukhuset

Patientens tumör som cancervaccin – mål för banbrytande patientstudier på Akademiska

Pressmeddelande   •   Feb 03, 2020 08:08 CET

Flera patientstudier på Akademiska syftar till att utveckla immunterapi - läkemedel som hjälper kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancer.

Immunterapi ses alltmer som den fjärde hörnstenen i arsenalen av cancerbehandlingar vid sidan av strålning, kirurgi och cytostatika. Onkologikliniken på Akademiska sjukhuset bedriver sedan många år translationell forskning inom området immunonkologi i syfte att utveckla läkemedel som hjälper kroppens eget immunförsvar att bekämpa cancer. Detta uppmärksammas med anledning av världscancerdagen 4 februari.

– Genom ett nära samarbete med Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet har framgångsrik laboratorieforskning banat väg för tidiga kliniska behandlingsstudier på Akademiska. För 15 år sedan började vi som tredje center i världen behandla patienter med spritt malignt melanom med autologa T-celler och sedan några år tillbaka bedriver vi studier med immunstimulerande genterapi, säger Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi på Akademiska sjukhuset och docent vid Uppsala universitet.

I dessa senare studier erhåller patienter med avancerad cancer upprepade ultraljudsvägledda injektioner i metastaserna (oftast i levern) med ett så kallat adenovirus som fungerar som bärare för immunstimulerande gener.

– Det virus vi använder delar sig endast i cancerceller som därigenom sprängs sönder. Vårt mål är att omvandla patientens cancer till ett vaccin och få ett kraftfullt immunsvar som slår ut cancerceller i hela kroppen, förklarar Gustav Ullenhag.

Forskarna undersöker även om behandlingen bör kombineras med annan immunterapi, såsom immunkontrollpunktshämmare/checkpointhämmare (som binder till och blockerar hämmande proteiner på T-cellerna), olika cytostatika och/eller strålbehandling. De kliniska studierna bedrivs i nära samarbete med radiologer som ansvarar för injektionerna och därmed har en central roll.

Akademiska sjukhuset ligger också i framkant beträffande studier med CAR T-celler vid blodcancer, med professor Gunilla Enblad som huvudprövare. Härom året var sjukhuset först i Europa om att erbjuda behandlingen mot lymfom och leukemier. För såväl CAR T-cellsstudierna som studierna med immunstimulerande genterapi är Angelica Loskog, adjungerad professor vid Uppsala universitet, den prekliniska huvudforskaren.

Onkologkliniken på Akademiska medverkar även i så kallade ”första i människa”-studier där cancerpatienter, som erhållit all etablerad behandling utan tillräcklig effekt, behandlas med olika antikroppar direkt i blodet.

– I alla våra immunterapistudier mäts patienternas immunsvar på olika sätt, framförallt i blodet men ibland också i tumören. Därigenom får vi så stor kunskap som möjligt och kan optimera utvecklingen av de experimentella behandlingarna. Med vår nya prövningsenhet (EDU) som öppnas i vår, förbättras möjligheterna att genomföra behandlingsstudier, inte minst vid immunterapi, avrundar Gustav Ullenhag.


För intervjuförfrågningar, kontakta:
Gustav Ullenhag, överläkare i onkologi vid Akademiska sjukhuset, tel: 018-611 28 51,
e-post: gustav.ullenhag@igp.uu.se


Information till patienter och anhöriga om pågående forskningsstudier:

https://www.cancercentrum.se/samverkan/vara-uppdrag/forskning/cancerstudier-i-sverige/


Framsteg inom immun- och genterapi

  • 2018 gick Nobelpriset i medicin till forskarna James P Allison och Tasuku Honjo, som belönades för upptäckten av cancerbehandling genom hämmande av immunförsvarets bromsmekanismer.
  • Så kallade immunkontrollpunktshämmare/checkpointhämmare, som binder till och blockerar hämmande proteiner på T-cellerna, är nu en etablerad behandling mot flera cancerformer, framförallt malignt melanom.
  • Ett annat exempel på immunterapi är Car T-cellbehandling som handlar om att modifiera kroppens immunförsvar. Akademiska var först i Europa att erbjuda behandlingen mot lymfom och leukemier och den är nu registrerad och godkänd inom EU.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.