Följ Akademiska sjukhuset

Parkinsonpatienter ska registrera hälsostatus i hemmet

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2014 08:10 CET

Akademiska sjukhuset medverkar i ett forskningsprojekt som syftar till att utveckla ny, avancerad mätteknik för bättre uppföljning av Parkinsonpatienters hälsa. Det nya är att patienterna själva regelbundet registrerar sin hälsostatus i hemmet. Syftet är att vårdpersonal snabbare ska kunna fånga in signaler på förbättring eller försämring och vid behov justera läkemedelsbehandlingen.

– En tätare uppföljning av Parkinsonpatienters motorik och hur de mår av sin medicin gör det lättare att anpassa doseringen av läkemedel. Förutom att patienternas vardag förbättras kan detta leda till att sjukvården kan bli mer effektiv, säger Dag Nyholm, läkare på neurologkliniken, Akademiska sjukhuset.

Vinnova har beviljat tre miljoner kronor under två år till forskningsprojektet ”Musyq”
inom ramen för programmet ”Innovationer för framtidens hälsa”. I projektet, som koordineras av Acreo Swedish ICT, medverkar Akademiska sjukhuset, Sahlgrenska universitetssjukhuset, Uppsala universitet, Högskolan i Dalarna samt företagen Cenvigo och Sensidose.

Förutom en ny mätteknik (en sensorplattform för objektiv utvärdering av symtom vid Parkinsons sjukdom) ska aktörerna tillsammans utveckla en ny behandlingsprocess för läkemedelsinställning och dosjustering. Det övergripande målet är att patienterna ska få optimal medicinering. Med teknikens hjälp ska de från hemmet, med tätare intervaller än vad som görs idag, registrera sina symtom och hur de mår.

Akademiska sjukhusets roll blir att samla in och analysera data från såväl läkemedelskoncentrationer som olika objektiva mätmetoder, från patienter med Parkinsons sjukdom under individualiserad behandling.


Mer information:
Dag Nyholm, läkare och docent, 018-611 50 38 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.