Följ Akademiska sjukhuset

Ortopedchef på Akademiska: Broddar borde jämföras med vinterdäck!

Pressmeddelande   •   Nov 27, 2018 12:52 CET

Plötslig halka kan vara förrädisk. När första isen/snön kommer kan antalet patienter som uppsöker akutmottagningen på Akademiska sjukhuset öka från 30 till närmare 200 per dag. Tvärtemot vad många tror så är det oftast yngre, arbetsföra som ramlar och bryter hand- eller fotleder på väg till jobbet.

– Man ska vara snabb med att köpa broddar i tid, gärna redan nu. Det borde jämföras med vinterdäck. Broddar borde vara obligatoriskt efter den 30 november. Dessutom är det viktigt att sanda och att gå där det är sandat, säger Karin Bernhoff, verksamhetschef för ortopedi på Akademiska sjukhuset.

Både akuten och ortopedkliniken märker en markant ökning av halkskador när första isen/snön kommer, vilket innebär att fler måste opereras än normalt.

– Värst är det när halkan kommer plötsligt. Under vinterhalvåret räknar vi med cirka 4-8 extra operationer per vecka för hand- och fotledsfrakturer. Framemot februari-mars, när man har vant sig vid väderleken, brukar det lugna ned sig, säger Karin Bernhoff.
Att äldre personer inte skadas lika ofta vid halka menar hon beror på att äldre är smarta och håller sig inne ”tills mjölken är slut” om det är halt ute.

– Fallskador hos äldre beror ofta på andra orsaker. Vanligast är att man blir yr eller får dålig balans vilket kan hänga samman med medicinering, till exempel att man tar sömntabletter, lugnande medel eller att man tagit en för hög dos blodtryckssänkande, förklarar Karin Bernhoff.

En annan orsak till frakturer hos äldre är hemmiljön. Trösklar, mattor och dålig belysning inomhus ökar risken för fall. Enligt Karin Bernhoff ser man en topp i höftfrakturer vid advent varje år. Detta hänger bland annat samman med att många äldre, inte minst damer, gärna vill pynta i samband med julen och faller när julstjärnan ska upp.

Hon uppmanar alla att hjälpa äldre grannar och föräldrar med julpyntet och samtidigt passa på att ta bort deras mattor.

Mer information:

Karin Bernhoff, verksamhetschef ortopedi, Akademiska sjukhuset,Tel: 018-611 44 39 eller 070-777 33 08, e-post: karin.bernhoff@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.