Följ Akademiska sjukhuset

Operationer kan organiseras smartare - Summering av nationellt Bättre Flyt-projekt

Pressmeddelande   •   Nov 23, 2011 09:27 CET

Det går att förbereda operationer smartare och organisera vården så att patienter slipper onödig väntan, får bättre smärtlindring och kan skrivas ut snabbare. Det visar erfarenheter från det nationella projektet ”Bättre flyt på opererande verksamheter III” som letts från Akademiska sjukhuset. Den 24 november summeras resultaten vid en konferens i Uppsala.

– Huvudsyftet med satsningen från Sveriges Kommuner och Landsting har varit att få bättre och säkrare patientflöden. Förutom att minska slöseri med patienternas tid har strävan varit att hitta lösningar som ökar produktionen med befintliga resurser, ger ökad vårdkvalitet/ patientsäkerhet men också minskar stressen och gör medarbetarna mer nöjda, säger Marie Källman, verksamhetsutvecklare på Akademiska sjukhuset, som har varit projektledare för Bättre Flyt III under åren 2010-2011.

Totalt har elva operationsteam från sex sjukhus medverkat och träffats regelbundet i Uppsala för att lära av varandra.Teamen kommer från Akademiska sjukhuset, Kärnsjukhuset i Skövde, lasarettet i Falun, Norrlands universitetssjukhus, S:t Eriks ögonsjukhus och Sundsvalls sjukhus.

Unikt för projektet är att hela team med ortopeder, narkosläkare, operations- och narkossjuksköterskor ingått tillsammans, inte yrkesgrupperna var för sig.

Vissa team har arbetat med att förbereda patienter bättre inför operationer så att färre behöver strykas eller bokas om. Det kan handla om bättre planering av undersökningar, rätt information till patienterna, men också om förbättrad kommunikation med remitterande läkare så att patienter som läggs in för operation inte har andra sjukdomar/besvär som behöver åtgärdas först. Andra team har t ex arbetat med att ha jämnare bemanning av läkare och/eller bättre resursutnyttjande av operationssalar.

– Projektet har gett de medverkande operationsteamen inspiration, tips och idéer på hur man kan arbeta effektivare för att både minska väntetider till operation, få jämnare arbetsbelastning och korta vårdtiderna för patienterna. Nu är tanken att teamen ska sprida erfarenheterna till fler enheter på hemsjukhusen och i övriga landet. Förhoppningen är att de verktyg som använts i projektet ska bidra till att förbättringsarbete och bli en naturlig del av vardagen, fortsätter Marie Källman.

I förändringsarbetet lär man ha använt genombrottsmetoden och verksamhetsfilosofin lean. Den första metoden innebär att man först testar en förändring i liten skala, utvärderar resultaten och sedan går vidare i större skala. Lean, i sin tur, är en verksamhetsidé som inom sjukvården mycket handlar om att göra rätt från början och skapa en arbetsmiljö som bejakar förbättringstänkande hos all personal.

Mer information:
Marie Källman, projektledare, 076-133 32 85
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

 

Bifogade filer

PDF-dokument