Följ Akademiska sjukhuset

Över hälften av barnakutpatienterna - inte akut sjuka

Pressmeddelande   •   Jun 04, 2012 08:31 CEST

Allt fler småbarnsföräldrar söker vård akut på Akademiska barnsjukhuset för lindrigare besvär som skulle kunna åtgärdas på en vårdcentral eller närakuten. I drygt hälften av fallen räcker en läkar- eller sjuksköterskebedömning.  Den 5 och 7 juni arrangerar barnläkare för första gången öppna föreläsningar där småbarnsföräldrar kan få svar på frågor om hur man ska göra vid exempelvis feber, magsjuka och kräkningar.

– Avsaknad av kontinuerlig kontakt med husläkare är en bidragande förklaring till att en del föräldrar söker vård akut. Vår förhoppning är att småbarnsföräldrar ska känna sig säkrare och tryggare när barnen skadar sig eller blir sjuka, att fler ska veta vid vilka tillbud och skador de behöver söka vård akut, säger Johan Kaarme, sektionschef för barnakuten, som tillsammans med barnläkaren Gunnar Liminga tagit initiativ till föreläsningarna.

En enkät bland föräldrar som gjordes på barnakuten förra hösten visar att en stor andel  saknade husläkare och att endast 26 procent av dem som var listade hos husläkare hade haft kontakt med primärvården innan de kom till barnakuten. Av enkätsvaren framgår också att endast 38 procent hade kontaktat sjukvårdsrådgivningen 1177 och att så få som fem procent haft kontakt med närakuten innan de kom till sjukhuset.

På föreläsningarna går man igenom de vanligaste småbarnsproblemen och försöker ge svar på frågorna: Vad kan jag göra själv, när ska jag söka hjälp, var får jag rätt hjälp och vad ska jag vara uppmärksam på? Samma föreläsning hålls båda dagarna.

Ambitionen är att öppna föreläsningar för småbarnsföräldrar ska arrangeras ett par gånger per år.

Media är välkomna att närvara. Ingen föranmälan.


Mer information:
Johan Kaarme, barnläkare, sektionschef för barnakuten, 018-611 59 13
Gunnar Liminga, barnläkare, Tfn 018-611 00 00/sökare

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Tid & Plats
Tisdag 5 och Torsdag 7 juni 18-19.30
Rosénsalen, ingång 95, nbv
Akademiska barnsjukhuset