Följ Akademiska sjukhuset

Ökat söktryck på barnakuten vid Akademiska

Pressmeddelande   •   Dec 01, 2015 09:18 CET

De senaste månaderna har söktrycket ökat på Akademiska sjukhusets barnakut, vilket lett till längre väntetider. En orsak är att infektionssäsongen startat tidigt.

– Föräldrar tar sina barn till sjukhusets akutmottagning med ganska enkla åkommor som magsjuka, luftvägsinfektioner och öroninflammation. I många fall skulle de få bättre och snabbare vård genom rådgivning från 1177 eller genom att ta kontakt med en vårdcentral, säger Johan Wrammert, sektionschef för barnakuten.

Färre än hälften av de barn som söker vård på barnakuten vid Akademiska bedöms ha behov av akut omhändertagande och de flesta får åka hem utan några åtgärder utöver undersökning. Bara några få procent av patienterna behöver skrivas in på barnsjukhuset för inneliggande vård.

– Vi prioriterar alltid de sjukaste barnen och därför kan det bli en mycket lång väntan för lindrigt sjuka barn, som har åkommor som egentligen inte behöver behandlas vid ett akutsjukhus. Det är jobbigt att behöva vänta så länge, och det medför också en ökad risk för att barnet ska smittas av andra barn och föräldrar i väntrummet.

I stället för att åka med barnet till akutmottagningen vid Akademiska sjukhuset kan många få den hjälp de behöver av 1177. På webbplatsen 1177.se finns information och råd om egenvård för vanliga åkommor hos barn. Den som vill ha individuell rådgivning kan dygnet runt ringa 1177 och få tala med en sjuksköterska.

Fler asylsökande

Under hösten har antalet asylsökande barn ökat, från cirka 15 per månad i september till över 100 i november. Detta har också bidragit till de ökade väntetiderna. Behovet av tolk gör att varje vårdbesök tar betydligt längre tid än vanligt.

– Asylsökande barn har samma rätt till sjukvård som andra. Samma råd gäller för den här gruppen som för övriga som söker vård: att i första hand kontakta 1177 eller vända sig till en vårdcentral. Tyvärr är det många som inte känner till detta. Därför åker man till sjukhuset, säger Johan Wrammert.

Han betonar vikten av att asylsökande barn får komma till den hälsoundersökning som de har rätt till.

– Vården behöver tidigt fånga upp barn med akuta behov av mediciner, till exempel diabetiker, så att de slipper hamna på en akutmottagning, säger Johan Wrammert.

Med start i december ska läkare från barnsjukhuset förstärka bemanningen vid Cosmos, den enhet inom landstinget som ansvarar för hälsoundersökningarna.

Landstinget planerar också att ta fram bättre information för asylsökande om hur de ska hitta rätt i vården.

Råd till föräldrar med sjuka barn under 18 år:
Kontakta 1177 innan du söker vård

  • Ta reda på var din närmaste vårdcentral eller husläkare finns. Om barnet inte är svårt akut sjukt får du oftast vård snabbare där
  • Många vårdcentraler och Barncentrum har drop in-tider. Ring gärna vårdcentralen innan du kommer
  • Drop-in finns också hos Uppsala Närakut på Samariterhemmet, som har öppet alla dagar 7-23

    Mer information:
    Johan Wrammert, sektionschef barnakuten, 0738-661090
    Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.