Följ Akademiska sjukhuset

Utökad BUP-satsning ska förbättra skolnärvaron

Pressmeddelande   •   Aug 17, 2016 08:30 CEST

Elever med låg närvaro i skolan ska få hjälp för att undvika att hamna i ett hemmasittande beteende. Det är syftet med projektet ”Skolan som arena” som startade för ett år sedan inom elevhälsan i Enköping och Älvkarleby. Tack vare utökade anslag från Arvsfonden kan båda kommunerna anställa en socialpedagogisk resurs, något som testats i Älvkarleby.

– Skolfobi, dataspel på nätterna och kränkande beteende från kamrater är några orsaker till att elever undviker skolan. Vår utvärdering visar att insatsen med en ny sorts socialpedagogiskt stöd fungerar och eleverna återkommer till skolan, säger Ola Duregård, sektionschef på barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, vid Akademiska sjukhuset.

Skolan som arena har som mål att förebygga hemmasittande beteende och öka elevernas delaktighet i förbättringsarbetet. Inom projektet har man arbetat med eleverna individuellt och med deras familjer, men också med hela klasser. Vissa elever har ingått i fokusgrupper och några har deltagit i så kallade photovoiceövningar, där eleverna med fotografier visar förbättringsbehov i skolan. Inspiration till satsningen har hämtats från Kolsva skolområde i Köpings kommun och från Magelungen utveckling AB.

Arvsfonden, som finansierar projektet, har höjt årsbudgeten från 1,8 till 3 miljoner per år. Detta innebär att båda kommunerna som deltar, Älvkarleby och Enköping, kan anställa en socialpedagogisk resurs. Projektet drivs av kommunerna i samarbete med BUP i Uppsala län samt brukarrepresentanter från Attention och Forum för brukarinflytande i Uppsala län. Från BUPs sida har bland annat personer kopplade till telefonrådgivningen, familjeterapi, IT-stöd, kommunikation samt psykolog ingått i projektet.

– Nästa steg blir att hitta psykosociala risker som kan leda till att eleven inte mår bra och därmed riskerar sin skolframgång. I detta arbete samarbetar vi med barnhälsovården i länet. Att elever förmås fullfölja sin skolgång innebär en stor socioekonomisk besparing, framhåller Ola Duregård.

Kontaktpersoner:
Ola Duregård, sektionschef BUP, 018-611 23 37
Anja Kivimäki, projektledare, 070-243 69 86, anja.p.kivimaki@gmail.com

FAKTA: Skolan som arena - projekt med huvudsyfte att

  • Förbättra skolnärvaro och aktivt rikta insatser mot elever med hemmasittande beteende.
  • Systematiskt utveckla förbättringsåtgärder i skolmiljö där elevernas åsikter, kompetens och viljeyttringar tas tillvara och påverkar prioriteringar och beslut.
  • Stimulera och samordna förbättringsarbete i skolmiljö genom riktade kompetenshöjande insatser för elevhälsopersonal och rektorer.
  • Samordning av förbättringsarbete och kunskapsutbyte mellan deltagande kommuner genom projektledning och administrativt stöd.
  • Den 14 september hålls ett stormöte öppet för alla intresserade. Anmälan görs till projektledare.


 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.