Följ Akademiska sjukhuset

Ökad samsjuklighet i psykisk sjukdom och drogmissbruk – en utmaning för beroendepsykiatrin

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 12:45 CEST

Unga med psykisk ohälsa och drogmissbruk är en utmaning för beroendevården. Enligt experter på Akademiska krävs multidimensionella bedömningar och nära samarbete med övriga sjukvården och socialtjänsten.

Den psykiska ohälsan hos unga i Sverige har ökat kraftigt under de senaste åren. Sambandet mellan psykisk ohälsa och risk att hamna i drogmissbruk är väl dokumenterat. Vid samsjuklighet ökar dessutom risken att drabbas av andra allvarliga sjukdomstillstånd, till exempel infektionssjukdomar eller kroniska smärttillstånd. Enligt experter inom beroendepsykiatrin på Akademiska sjukhuset krävs multidimensionella bedömningar och ett nära samarbete med övriga sjukvården och socialtjänsten.

– Ökningen av personer som söker vård för psykisk ohälsa och drogmissbruk är en utmaning för den svenska beroendevården. För att kunna erbjuda adekvat vård krävs en sammanhållen vårdkedja där patienter erbjuds både effektiv läkemedelsbehandling och psykologiska behandlingar, säger Åsa Magnusson, sektionschef inom beroende- och neuropsykiatri vid Akademiska sjukhuset, som idag medverkar i ett seminarium i Almedalen arrangerat av U-fold/Uppsala universitet.

Enligt Åsa Magnusson krävs strukturerade och multidimensionella bedömningar samt en beredskap att behandla både beroendeproblematiken och övrig samsjuklighet inom organisationen och i nära samarbete med övriga sjukvården och socialtjänsten.

Beroende- och neuropsykiatrin vid Akademiska sjukhuset samarbetar redan idag med flera viktiga aktörer. Man satsar även på forskning och utveckling av förebyggande och skadereducerande insatser samt behandling av denna utsatta grupp. Som exempel nämner hon Team Maria Uppsala Län, en pilotverksamhet i samarbete med BUP och socialtjänsten när det gäller unga med riskbruk/beroende. Ett annat exempel är utdelning av Nyoxid, en nässpray som används för att förebygga överdoser.

– Vi har också ett samarbete med sprututbytet i länet som gör beroendepsykiatrisk vård tillgänglig även för personer som ännu inte är inne i ett aktivt missbruk och som ofta lider av psykiatrisk samsjuklighet, säger Åsa Magnusson.

Hon nämner även samarbetet med infektionsmottagningen på Akademiska sjukhuset för patienter i behov av hepatit C-behandling och med Smärtcentrum när det gäller opioidberoende.

– Tack vare LARO-mottagningen och Läkemedelsprogrammet kan vi erbjuda personer över hela landet integrerad smärt- och beroendevård, avrundar Åsa Magnusson

FAKTA: Forskning inom beroende- och neuropsykiatrin, Akademiska sjukhuset

  • Deltar i forskningsprogrammet U-PAIN där man i en serie studier tar sig an frågeställningar om risk och nytta med farmakologisk behandling med opioder vid långvariga smärta. I studien deltar doktorand Hanna Ljungvall. Forskningsansvarig är professor Pernilla Åsenlöf, verksam vid Institutionen för neurovetenskap och Smärtcentrum.
  • E-alkoholmottagningen - en virtuell mottagning med standardiserad behandling för alkoholberoende personer.


För mer information, kontakta:
Åsa Magnusson, sektionschef beroende- och neuropsykiatri, Akademiska sjukhuset, tel: 072-451 56 47, e-post: asa.magnusson@akademiska.se


Nota bene: Seminariet Psykisk ohälsa och droger arrangeras av U-Fold/Uppsala universitet i Almedalen 2 juli kl 12:45-13:45

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.