Följ Akademiska sjukhuset

Ökad rörlighet ska ge blodcancerpatienter snabbare tillfrisknande

Pressmeddelande   •   Nov 26, 2014 09:50 CET

Patienter med leukemi och andra former av blodcancer mår bra av att snabbt komma på benen efter behandling. Ökad rörlighet bidrar både till snabbare tillfrisknande och färre komplikationer. Till våren startar ett projekt på hematologen, Akademiska sjukhuset, för att underlätta rehabilitering tidigt under vårdtiden.

– Både lokala studier här på Akademiska och internationellt har de senaste åren visat att patienter som rör sig måttligt, exempelvis går promenader med gångstavar eller tränar på motionscykel, återhämtar sig snabbare och kan åka hem tidigare, säger Sölvi Vejby, sjuksköterska på hematologen och samordnare för levnadsvanefrågor.

Många patienter med leukemi och andra blodcancersjukdomar genomgår en eller flera transplantationsbehandlingar. På hematologen vid Akademiska sjukhuset transplanteras cirka 120 patienter per år. Efter behandlingen måste patienterna isoleras och många blir sängliggande i perioder. Vårdtider på fyra-sex veckor är inte ovanligt.

– Det krävs mycket vilja och motivation från patienten för att sitta upp och vara fysiskt aktiv, men det behövs också rätt utbildning hos personalen om vikten av att röra på sig så att man engagerar och stöttar patienterna på rätt sätt, framhåller Sölvi Vejby.

För att underlätta fysisk aktivitet bland blodcancerpatienter har hon erhållit nästan en halv miljon kronor från Blodcancerfonden. I studien, som startar i januari, ska man se hur rutiner/riktlinjer kan utformasoch hur informationen till och uppföljningen av patienterna kan förbättras under hela vårdtiden.

Alla patienter ska ha skriftliga individuella vårdplaner för fysisk aktivitet i sina journaler, anpassade efter personens egna behov och förutsättningar. Dessutom ska patientrummen göras mer hälsofrämjande, bland annat med sköna sittplatser och möjligheter till fysisk aktivitet.

– Målsättningen är att patienterna ska återhämta sig snabbare och vårdtiderna bli kortare, men också färre infektioner och bättre livskvalitet. Efter studien ska resultaten spridas till hematologiska avdelningar runtom i landet, säger Sölvi Vejby.

Mer information:
Sölvi Vejby, sjuksköterska och samordnare för levnadsvanefrågor, 018-611 34 66 eller 0707-33 91 63
Kerstin Troedsson, chef för verksamhetsutvecklingsavdelningen, 018-611 30 10 eller 0703-323872 

FAKTA: Hälsofrämjande arbete på Akademiska

  • Akademiska ingår i det världsomspännande nätverket Hälsofrämjande sjukhus.
  • Sjukhuset implementerar Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder avseende tobaksbruk, riskbruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.
  • Målet är att alla patienter när det är aktuellt ska få hjälp och stöd att ändra ohälsosamma levnadsvanor.
  • Inom kirurgdivisionen pågår sedan fem år ett arbete med rökstopp. Inför operation genomgår alla patienter ett hälsosamtal. Rökare som behöver hjälp med avvänjning slussas till lung- och allergimottagningen eller till primärvården.


 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.