Följ Akademiska sjukhuset

Ökad automation ska ge säkrare läkemedelshantering på Akademiska

Pressmeddelande   •   Jun 09, 2016 08:30 CEST

Akademiska sjukhuset ska upphandla ett automatiserat system för ompackning, lagerhållning och distribution av läkemedel. För en säkrare och effektivare hantering ska ett robotsystem användas för ompaketering av läkemedel till dospåsar. Satsningen är ett led i moderniseringen av hela läkemedelshanteringen på sjukhuset.

– Det hanteras cirka åtta miljoner läkemedelsdoser (tabletter, ampuller med mera) på Akademiska varje år. Ökad automation har flera fördelar. Förutom ökad patientsäkerhet minskar mängden läkemedel som behöver kasseras. Det blir också enklare att spåra exakt vilka läkemedel som administrerats till varje patient. Dessutom frigörs tid för sjuksköterskorna som i stället för att hantera läkemedel får möjlighet att använda sin kompetens på ett bättre sätt, till vård och omhändertagande av patienter, säger läkemedelschef Astrid Forsström.

Beslutet att Akademiska ska upphandla ett automatiserat system för läkemedelshantering togs av sjukhusstyrelsen härom veckan. Robotsystemet ombesörjer att läkemedel paketeras om till så kallade endospåsar, det vill säga ett läkemedel per påse. Sedan lagras påsarna centralt och plockas enligt elektronisk ordination från läkare till en enskild patient. Läkemedel som beställs på förmiddagen ska kunna levereras under eftermiddagen. 2018 räknar sjukhuset med att starta en pilot och om fem år ska allt vara på plats.

Parallellt planeras för en upphandling av ett nytt modernt system för smågodstransporter som ersätter den gamla rörposten. Landstingsfullmäktige förväntas fatta beslut den 20-21 juni. Systemet ska möjliggöra smidiga transporter av läkemedel i endospåsar från det centrala lagret ut till vårdavdelningar, men också transport av prover till och från laboratoriet och annat gods.

Planer finns dessutom på att införskaffa läkemedelsautomater till avdelningar för lagerhållning av akuta läkemedel. När lagret börjar ta slut skickas automatiskt en beställning till robotsystemet för påfyllning.

I planeringen ingår även ett system för så kallad patientnära scanning för identifiering av personal, patient och läkemedel. Härmed ökar säkerheten genom att säkra att rätt patient får rätt läkemedel och rätt dos.

En modernare läkemedelshantering ingår i om- och nybyggnationsprojektet Framtidens Akademiska sjukhus, som innebär omfattande investeringar de närmaste åren i såväl byggnader (t ex vårdavdelningar med enpatientrum) som teknik och infrastruktur.

Mer information:
Astrid Forsström, läkemedelschef, 070-629 05 45, e-post: astrid.forsstrom@akademiska.se
Hans Sjöberg, apotekare, läkemedelsavdelningen, 070-611 26 51, e-post: hans.sjoberg@akademiska.se
Hans Olov Hellström, biträdande sjukhusdirektör med ansvar för Framtidens Akademiska sjukhus, FAS, 018-611 44 75 eller 070-336 66 02, e-post: hans.olov.hellstrom@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.