Följ Akademiska sjukhuset

Ögonstyrning ska förbättra kommunikationen med brännskadade

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2017 08:40 CET

Eyetracking är ett kommunikationshjälpmedel som innebär att patienterna kan förmedla sina basala behov genom att titta på ikoner på en Ipadliknande skärm i stället för att peka. En kamera avläser pupillernas rörelser när patienten tittar på bilder so

Brännskadade som vårdas i respirator har ofta problem att tala och kan ofta inte använda händerna på grund av operationer eller smärta. På Akademiska sjukhusets brännskadecentrum testas nu ett nytt ögonstyrt kommunikationshjälpmedel, eyetracking, som förhoppningsvis ska förbättra kommunikationen och minska rädsla och oro hos patienterna. Det är första gången i Sverige som tekniken testas på denna patientgrupp.

– Förhoppningen är att tekniken kan förbättra kommunikationen mellan vårdpersonal och svårt brännskadade patienter. Med ökad förståelse för patientens tillstånd och vårdbehov kan den även bidra till snabbare återhämtning, säger Marie Lindblad, forskningssjuksköterska på brännskadecentrum och ansvarig för studien.
Inom brännskadevården är kommunikation mellan patient och personal en extra utmaning eftersom vårdtiderna ofta är långa och patienterna kopplas in och ut ur respirator upprepade gånger i samband med kirurgiska ingrepp, exempelvis hudtransplantationer, eller vid infektioner och andra komplikationer.

Många patienter blir rädda, har ont eller är förvirrade när respiratorbehandlingen fasas ut och andningsslangen (intubationen) behålls, samtidigt som dosen lugnande läkemedel minskar. Senare, när patienten tränats ur respiratorn och andningsslangen avlägsnats, kan patienten fortfarande ha svårt att prata och göra sig förstådd/förmedla sina behov. Medvetandet är ofta påverkat av medicinering samtidigt som skadorna gör att man inte kan/får använda sina händer. Att använda papper och penna eller tangentbord/surfplatta är ofta inte möjligt.
Ögonrörelser ersätter pekskärm Tekniken, som kallas eyetracking, innebär att patienten kommunicerar med hjälp av ögonen i stället för att peka på en skärm. Patienten får titta på bilder på en skärm som exempelvis visar en toalett, ett glas vatten eller en smärtskala. Patientens ögonrörelser registreras av en kamera/eyetracker i datorn samtidigt som en röst säger ”jag är törstig” eller ”jag har väldigt ont” etcetera.

Tekniken har testats inom intensivvården på flera ställen i Europa, bland annat på sjukhus i Italien och Frankrike. Men ännu har ingen studie gjorts i Sverige på patienter eller brännskadade som vårdas inom intensivvård.

Målgruppen för studien är brännskadade patienter som vårdas eller har vårdats i respirator. På brännskadecentrum vid Akademiska sjukhuset vårdas cirka 200 patienter för svåra brännskador per år. Närmare 40 procent (80 patienter) behöver intensivvård under kortare eller längre tider och andningshjälp i respirator. I studien räknar man med att inkludera tio patienter samt 10-20 medarbetare.

För mer information, kontakta:
Marie Lindblad, forskningssjuksköterska på brännskadecentrum, 018-611 13 81 eller 0764-963913
Fredrik Huss, överläkare och ämnesområdesansvarig på brännskadecentrum, Akademiska sjukhuset,
018-611 37 57 eller 070-794 15 74

Bildtext: Eyetracking är ett kommunikationshjälpmedel som innebär att patienterna kan förmedla sina basala behov genom att titta på ikoner på en Ipadliknande skärm i stället för att peka. En kamera avläser pupillernas rörelser när patienten tittar på bilder som bland annat visar smärtnivåer, behov att dricka eller gå på toaletten.
På bilden syns Marie Lindblad, forskningssjuksköterska, och Karin Engblom, undersköterska (patient). Fotograf: Magnus Laupa


Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.