Följ Akademiska sjukhuset

Nytt sömn- och andningscentrum bildat på Akademiska

Pressmeddelande   •   Maj 15, 2012 08:16 CEST

– En viktig fördel med sammanslagningen är att patienterna snabbare kan få en bred bedömning av olika specialister, en annan att vi bättre utnyttjar den samlade kompetensen och tekniken för utredningar som finns på sjukhuset, säger Eva Lindberg, specialist på lung- och allergisjukdomar och medicinskt ledningsansvarig på det nybildade centret.

Det nya centret har bildats genom en sammanslagning av sömnlaboratoriet inom psykiatridivisionen och andningscentrum inom verksamhetsområde lung- och allergisjukdomar. I teamet ingår ett 20-tal personer, bland annat lungmedicinare, öron-näs-halsspecialister, cpap-sjuksköterskor, sjukgymnaster och en psykiater. Verksamheten är förlagd till avdelning 50E.

På årsbasis utreds drygt 1 200 patienter för svåra andnings- och sömnproblem på Akademiska, många från sjukvårdsregionen och en del rikspatienter. De vanligaste orsakerna är sömnapné, insomni (sömnlöshet), hypoventilation och narkolepsi.

– En grupp som vi bedömer gynnas av sammanslagningen är patienter med svår andningssvikt, så kallad hypoventilation. Det är ett livshotande tillstånd som innebär onormal ökning av halten koldioxid i blodet. Patienterna behöver respirator i hemmet och kommer nu att snabbare erbjudas en mer komplett utredning både av lungkapacitet och sömn och därmed bättre anpassning av respiratorn, säger Eva Lindberg.

De vanligaste sömnstörningarna är förutom insomni (sömnlöshet), hypersomni (sjuklig dagtrötthet eller ett behov av onormalt lång nattsömn), parasomni (t ex sömngång och hallucinationer), dygnsrytmstörningar och narkolepsi (dagliga sömnattacker med ofrivillig muskelavslappning). Utredningen omfattar nattlig sömnregistrering med polysomnografi, då elektroder på huvudet registrerar elektrisk aktivitet i hjärnbarken, ögonrörelser och skelettmuskulatur.

Andningsstörningar under sömnen kan ta sig uttryck som sömnapné (andningsuppehåll) och hypoventilation som innebär en onormal ökning av halten koldioxid i blodet, båda potentiellt farliga tillstånd. Sömnapné, snarkning och avbrott i andningen, utreds även vid andra enheter i länet, medan all utprovning av andningshjälpmedlet CPAP görs på sömn- och andningscentrum. Det är en maskin som bidrar till att hålla andningsvägarna öppna genom ett svagt övertryck.

Mer information:
Eva Lindberg, överläkare lung- och allergisjukdomar, 070-649 96 88
Inger Dahlén, verksamhetschef lungkliniken, 070-611 28 90

Agneta Markström, överläkare, 070-611 18 35
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21