Följ Akademiska sjukhuset

Nytt schema testas på barnonkologen

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2010 11:11 CET

Måndagen den 15 mars införs ett nytt schema för sjuksköterskor på barnonkologen vid Akademiska sjukhuset. Man räknar då med att avdelningen kan hållas öppen som normalt. Det nya schemat införs som projekt under ett år och innebär bland annat att personal kommer att arbeta treskift. Lösningen har tagits fram i samverkan med personalen.

 – Stängningen av barnonkologen den kommande helgen hänger samman med sjukskrivningar, inte som felaktigt uppgetts i media att sjuksköterskor inom barnonkologin sagt upp sig, säger Margareta Öhrvall, chef för kvinno- och barndivisionen.

 – Vi räknar med att det nya schemat, som införs på måndag, kommer att lösa bemanningen kvällar, nätter och helger. Vår förhoppning är barncancerpatienter och deras föräldrar nu ska känna trygghet och att vi får en långsiktig lösning som skapar trivsel i personalgruppen på avdelningen, säger Margareta Öhrvall.

Det nya schemat är tidsbegränsat och kommer att prövas på ytterligare ett par avdelningar vid sjukhuset. I praktiken innebär treskift att personalen arbetar lika många pass dag, kväll och natt. Precis som på övriga sjukhuset får berörd personal rotations- och nattillägg. De som går in i treskift får dessutom två timmars lägre veckoarbetstid.

Under 2009 fasades flera arbetstidsmodeller ut vid Akademiska sjukhuset i syfte att få större enhetlighet. Förutom en grundmodell enligt kollektivavtal finns nu fyra sjukhusövergripande arbetstidsmodeller kvar.

Mer information:

Margareta Öhrvall, chef för kvinno- och barndivisionen, 073-152 01 55

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21