Följ Akademiska sjukhuset

Nytt register ska minska personskador

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2009 09:29 CET

Stämmer det att cykelolyckor är vanligast på försommaren och att flest personer bryter handlederna i december? Ett nytt skaderegister på Akademiska sjukhusets akutmottagning ska ge svar och underlätta förebyggande insatser i hem och utomhusmiljöer.

Från december i fjol får alla patienter som skadats i en olycka och söker vård akut på Akademiska sjukhuset medverka i en enkät. Det handlar om cirka 1000 personer varje månad. Skaderegistreringen är ett led i sjukhusets hälsofrämjande arbete och projektet har beviljats 185 000 kronor i stöd från Epidemiologiskt Centrum vid Socialstyrelsen.

- En pilotstudie vi gjorde under snökaoset 24-25 november 2008 visar att den stora majoriteten, 86 av drygt hundra patienter, sökte vård för benbrott. En vanlig orsak var osandade vägar. Och drygt 70 procent var kvinnor, vilket förvånade oss, säger Ann-Christin Hultman, sjuksköterska och projektledare.

- Bättre kunskap om olycksorsaker ger inte bara behandlande läkare ett bättre beslutsunderlag. Informationen kan även underlätta förebyggande insatser. Vi tror också att fakta om vilka månader och tider på dygnet olyckor sker kan underlätta personalplaneringen, fortsätter Ann-Christin Hultman.

En liknande registrering av personskador pågår vid ett tiotal sjukhus i landet som samtliga rapporterar till Socialstyrelsen. Förutom att användas för förebyggande insatser nationellt är rapporteringen ett led i EU:s skadepreventiva arbete. Sedan mitten av 1980-talet samlas data i IDB, Injury Database. Man räknar med att cirka 60 miljoner av unionens 500 miljoner medborgare söker medicinsk vård årligen för personskador. Det är samtidigt den vanligaste dödsorsaken bland barn, tonåringar och unga vuxna.

Mer information:

Ann-Christin Hultman, sjuksköterska vid akutmottagningen,

ann-christin.hultman@akademiska.se

Elisabeth Tysk, presschef, 018-611 96 11 eller 070-622 24 21, elisabeth.tysk@akademiska.se