Följ Akademiska sjukhuset

Nytt mätinstrument ska ge färre vårdskador

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2013 15:41 CET

Kunskapen om orsaker till infektioner orsakade av vården (VRI) är bristfällig. Hittills har den enda möjligheten varit att övervaka smittor genom att följa antibiotikaresistenta bakterier som hittats i odlingsprover. Men ett nytt nationellt pilotprojekt syftar till att ta fram ett nytt vassare mätverktyg. Landstinget i Uppsala län medverkar tillsammans med Västra Götalandsregionen.

– Orsaken till vårdrelaterade infektioner är komplex och beroende av många faktorer. Därför måste allt vårdhygieniskt arbete vara systematiskt. Infektionsverktyget är ett efterlängtat instrument som möjliggör detta, säger Birgitta Lytsy, hygienläkare i Uppsala län.

Tillsammans med Västra Götalandsregionen ska landstinget i Uppsala län testa ett nytt mätinstrument, där läkarna får kryssa i ett formulär varje gång de skriver ut antibiotika. Har infektionen vållats av något utifrån, eller har den orsakats av vården i sig? I Uppsala medverkar bland annat geriatriken.

Det största problemet är, enligt Birgitta Lytsy, att upptäcka var de största bristerna finns. För att mäta antalet infektioner som orsakats av vården har man hittills varit hänvisad till att följa antibiotikaresistenta bakterier i odlingsprover, ett alltför trubbigt mätverktyg. Landstinget har även haft viss vägledning av SKL:s halvårsvisa punktprevalensmätningar av vårdrelaterade infektioner.

Att det skulle innebära en fara att lägga in sig på sjukhus håller hon däremot inte med om.

– Det kommer alltid att finnas risker, men vi arbetar på att minimera dessa så långt det är möjligt. Och sjukvården har kommit ganska långt. Exempelvis har handspritsförbrukningen tredubblats på Akademiska de senaste åren och personalen har slutat att bära smycken, klockor och civila kläder. Men det finns ännu mer att göra, säger Birgitta Lysty och fortsätter:

– Vårdrelaterade infektioner är ett så allvarligt problem att vi aldrig kan slå oss för bröstet och säga att vi gör tillräckligt. Det finns mycket antibiotika att spara genom att få ner dessa infektioner. Vi kan alltid bli ännu bättre.  

Mer information:

Birgitta Lytsy, hygienläkare Uppsala län, 018-611 39 03

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21