Följ Akademiska sjukhuset

Nytt läkemedel mot njurinflammation testas i europeisk studie

Pressmeddelande   •   Mar 07, 2013 08:58 CET

Njurspecialister vid Akademiska sjukhuset leder en europeisk studie där man testar ett helt nytt läkemedel mot njurinflammation på patienter i tio länder. Behandlingen ska minska risken för njursvikt hos patienter som lider av njursjukdomen IgA nefrit. Det är en sjukdom där cirka 40 procent av patienterna riskerar att få njursvikt. Fredagen den 9 mars arrangeras världsnjurdagen som bland annat syftar till att minska njursjukdom och tillhörande hälsoproblem.

Det nya läkemedlet har utvecklats tack vare ny kunskap om kopplingar mellan njursjukdomen IgA-nefrit och överkänslighet i tarmen mot bland annat födoämnen som gluten, mjölk och sojaprotein.

– Behandlingen ska förhindra inflammation i tarmen genom att substansen bara verkar i tarmen och inte i hela kroppen. Det är ett helt nytt sätt att behandla dessa patienter som riskerar att få njursvikt, ett allvarligt tillstånd som innebär att man måste gå i dialys, säger Bengt Fellström, överläkare och professor i njurmedicin vid Akademiska sjukhuset samt ordförande i studiens styrgrupp.

Han har tidigare lett studier i Uppsala som visat att förekomsten av äggvita i urinen minskat markant hos patienter med IgA-nefrit som behandlats med der nyutvecklade läkemedlet. Forskarnas förhoppning är att resultaten från studien kommer att stärka sambandet mellan tarminflammation och njurinflammationen IgA-nefrit samt minska risken för njursvikt.

Totalt kommer ett hundratal patienter att ingå i den aktuella studien som pågår 2013-2014.
Dessa kommer även att få traditionell behandling mot äggvita i urinen och blodtryckssänkande läkemedel.

IgA-nefrit är en kronisk njurinflammation som oftast drabbar personer i 35-40 årsåldern. Det vanliga är att sjukdomen kommer smygande med diffusa symtom som trötthet, illamående, huvudvärk. Vissa har blod i urinen vid förkylning, medan andra får njursvikt. Inte sällan upptäcks inflammationen i samband med rutinkontroll av äggvita och blod i urinen eller blodtryck. IgA-nefrit  är tre till fem gånger vanligare i Asien än i Västeuropa. I Japan och Kina är det den vanligaste orsaken till dialysbehandling.


Mer information:
Bengt Fellström, överläkare och professor i njurmedicin, 070-548 3170
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21