Följ Akademiska sjukhuset

Nytt donationsråd ska underlätta transplantationer

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2011 11:14 CET

 För att öka tillgången på donerad vävnad och organ inrättas ett donationsråd på Akademiska sjukhuset. En effektiv organisation är nödvändig för att bedriva den specialiserade vård som utförs på sjukhuset inom organtransplantation, ögonkirurgi och brännskadevård.

 – I nuläget råder brist på vävnad och det finns risk för att möjliga organdonatorer missas. Förhoppningen är att arbetet nu ska bli mer systematiskt, att vi ska kunna styra upp verksamheten bättre och erbjuda återkommande träning så att vårdpersonalen blir ännu mer uppmärksam på potentiella donatorer, säger vävnadssamordnare Anna Björkland.

Det har funnits personer som arbetat med donationsfrämjande verksamhet på Akademiska sjukhuset tidigare, men dessa har inte varit formellt utsedda och inte haft särskild arbetstid avsatt för detta. Det nya donationsrådet kommer att arbeta på uppdrag av sjukhusdirektören. Rådets ordförande kommer att utse donationsansvariga läkare och sjuksköterskor vars tjänster finansieras med sjukhusets centrala medel.

Organdonation från avlidna sker inom intensivvården i samarbete med transplantationskirurgen och organisationen för organdonation i Mellansverige, OFO. Vävnader, som exempelvis hud och hornhinnor, kan tillvaratas från avlidna på samtliga vårdavdelningar.

Internationellt sett görs få organtransplantationer med organ från avlidna personer i Sverige. 2010 hade Sverige 13 organdonatorer per miljon invånare, jämfört med 20 i Norge.

Enligt Anna Björkland finns potential att göra mycket mer. En undersökning som genomfördes inom EU 2009 visade att 83 procent av svenskarna var positiva till att donera organ efter döden. Det innebär att vi ligger i topp när det gäller viljan att donera.

 

Mer information:
Anna Björkland, vävnadssamordnare, 018-611 60 99 eller 070-611 23 28

Brita Winsa, chef för neurodivisionen och donationsrådets ordförande, 018-611 37 61

Lars Bäckman, sektionschef organtransplantation, 018-611 70 82

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21