Följ Akademiska sjukhuset

Nytt barnskyddsteam ska underlätta utredningar vid barnmisshandel

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2011 09:32 CEST

Allt fler fall av barnmisshandel och sexuella övergrepp anmäls till polisen.  De senaste sex åren har antalet polisanmälda fall av barnmisshandel ökat från 3 900 till 5 500 nationellt, i Uppsala län från 290 till 445. Utvecklingen är likartad för sexuella övergrepp. Nu inrättas ett barnskyddsteam kopplat till Akademiska barnsjukhuset för att underlätta och höja kvaliteten på medicinska utredningar i hela sjukvårdsregionen.

– Alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Barnskyddsteamet vi nu inrättar är unikt. Vi vill på detta sätt hjälpa de mest utsatta barnen, säger Anna-Karin Klomp (kd), ordförande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen.

Måndagen den 13 juni fattar hälso- och sjukvårdsstyrelsen beslut om att satsa 6,3 miljoner kr på att inrätta ett barnskyddsteam under perioden 2012-2014.

– Rätt diagnos och utredning kan vara livsavgörande vid allvarlig barnmisshandel. I dag  händer att barn som misshandlats hamnar exempelvis på vuxenakuten. Det behövs ett team som har kompetens inom barnmedicin och en helhetssyn på utsatta barn, ett team som kan avlasta och ge rådgivning åt vårdpersonalen i medicinska utredningar, säger Gabriel Otterman, barnläkare och expert på barnmisshandel som utrett behovet av ett barnskyddsteam.

Späda barn som utsatts för misshandel har ofta blåmärken, frakturer eller blödningar i hjärnan. Men vissa övergrepp kan vara svåra att upptäcka, och barnen är ofta för små för att berätta själva. Det gäller, enligt Gabriel Otterman, att handla snabbt och gå systematiskt tillväga. För att utesluta andra möjliga orsaker än våld till benbrott och blödningar krävs särskilda medicinska kunskaper och högspecialiserad vård, exempelvis tillgång till barnröntgenspecialist och barnhematolog.

Det medicinska barnskyddsteamet ska fungera som resurs för samhällets och rättsväsendets behov av särskild barnmedicinsk kompetens. Teamet ska till exempel fungera som rådgivare vid anmälningar och utredningar, men även att arbeta förebyggande. I uppdraget ingår också att utbilda barnläkare för att höja kompetensen på området. Förutom barnmedicinare kommer psykologer från BUP att ingå i teamet. Samtidigt stärks samarbetet med länets Barnahus, där misstänkta vålds- och sexualbrott utreds och där personal från socialtjänsten och polisen ingår.

Eftersom barnmedicinsk kompetens på området saknas i sjukvårdsregionen är ambitionen att barnskyddsteamet ska utvecklas till ett regionalt centrum som bidrar till att sprida kunskap, exempelvis genom regelbundna möten för specialister, nätverk och telemedicin mellan regionens barnkliniker och Barnahus.

Mer information:

Gabriel Otterman, överläkare och utredare, Akademiska barnsjukhuset, 018-611 03 95, 070-611 13 95

Anna-Karin Klomp (KD), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, 070-611 60 82

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21