Följ Akademiska sjukhuset

Ny vävnadskoordinator ska underlätta hornhinnedonationer

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2010 09:03 CEST

Varje år görs cirka 500 hornhinnetransplantationer i Sverige, men behovet är det dubbla. Många patienter som väntar på operation lider, har ont och deras livskvalitet påverkas mycket negativt. Fler patienter skulle kunna få synen tillbaka om sjukhusen hade fler transplantat.

– Betydligt fler än de som anmält sig till Donationsregistret är villiga donatorer. Bristen på hornhinnor och andra vävnader handlar delvis om avsaknad av rutiner. Min roll blir att verka för att frågan alltid ställs när någon dör på sjukhuset och att den ställs ”på rätt sätt” säger sjuksköterskan Marc Olsson Lind, som kommer att arbeta som vävnadskoordinator.

För att öka tillgången på hornhinnetransplantat på sjukhuset görs nu en riktad satsning där bland annat en vävnadskoordinator anställts för att förbättra donationsverksamheten. Projektet finansieras med statliga medel och är ett led i arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten.  Målet är att kunna få in fler vävnadsdonatorer, förutom hornhinnor även hjärtklaffar och hud.

– Jag kommer att arbeta med utredningar av möjliga donatorer, information och utveckling av rutiner, i första på enheter med stor donationspotential. Det krävs ett samtycke för att tillvarata vävnad och närstående tillfrågas alltid. Deras beslut underlättas om personen gjort sin vilja känd i Donationsregistret eller på ett donationskort, säger Marc Olsson Lind.

Det är främst tre patientgrupper som behöver hornhinnetransplantation: personer med keratokonus (toppig hornhinna) som drabbar unga och yrkesverksamma, personer med   dystrofier, som oftast drabbar äldre och slutligen individer som skadat hornhinnan.

 – Nya tekniker har också ökat möjligheterna till operation. Vid så kallad endotelscellsdystrofi kan vi byta ut enbart insidan av hornhinnan. Operationen görs genom ett 5 mm stort snitt i kanten av hornhinnan, vilket innebär betydligt kortare rehabilitering, cirka två månader jämfört med tidigare upp till två år, säger ögonkirurgen Anna Wikberg Matsson.

Vårdavdelningarna på sjukhuset har en mycket viktig roll i donationsverksamheten, men kunskapen bland både läkare och övrig vårdpersonal om vävnadsdonation behöver förbättras. Få vet att många som avlider skulle kunna donera vävnad och att man har mer tid på sig än vid organdonation. Beslutet om hornhinnedonation måste tas inom 24 timmar enligt den lag som trädde i kraft i Sverige 2008.  

 

Mer information:
Marc Olsson Lind, sjuksköterska och vävnadskoordinator, 018-611 51 26

Anna Wikberg Matsson, ögonkirurg, 018-611 51 43

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21