Följ Akademiska sjukhuset

Ny träningsmetod ska förebygga fallskador bland äldre

Pressmeddelande   •   Aug 22, 2013 11:37 CEST

Drygt 70 000 personer i Sverige vårdas på sjukhus varje år på grund av fallskador som lett till frakturer. Förebyggande insatser blir allt viktigare i takt med att befolkningen åldras. Inom ramen för en studie ska drygt 400 äldre över 75 år, som nyligen fått rollator eller hemtjänst, testa en ny träningsmetod som rönt stora framgångar i Nya Zeeland. Studien genomförs
av forskare vid Uppsala universitet i samverkan med Uppsala kommun och
Mälardalens högskola.

– Aktuell forskning visar att den effektivaste åtgärden för att minska antalet fall är att träna balans, muskelstyrka samt uthållighet. Personerna i studien får göra relativt enkla styrke- och
balansövningar i hemmet, som att stå på ett ben, resa sig upp från en stol och göra benlyft med viktmanschett. Det nya är att personerna för dagbok över sin träning, att övningarna görs systematiskt och att man får hjälp att komma igång av en sjukgymnast, säger Susanna Tuvemo Johnson, sjukgymnast inom geriatriken på Akademiska sjukhuset och doktorand vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala universitet.

Fallskador bland äldre ses som ett stort folkhälsoproblem eftersom drabbade ofta får nedsatt fysisk rörlighet, ökad rädsla för fall, ett ökat beroende av andra samt nedsatt livskvalitet.

– I dag uppdagas fallrisken ofta för sent när en person redan fått en fallskada. Det finns mycket att vinna på att arbeta mer metodiskt och förebyggande. Det handlar både om att minska den enskildes lidande och samhällets kostnader. Fallolyckor hos äldre beräknas kosta minst 14 miljarder varje år i Sverige, säger Susanna Tuvemo Johnson.

Fallpreventionsstudien inleddes i november 2012 i samarbete med forskare vid Mälardalens högskola.
Forskarna räknar med att inkludera drygt 400 deltagare i Uppsala, Västerås och
Eskilstuna. Träningsprogrammet som används har utvecklats i regionen Otago i Nya Zeeland men har även använts i Australien och England.

Forskarna kommer att utvärdera och jämföra effekten av regelbunden träning på förekomsten av fall och fallskador samt sjukvårdskostnader och kostnader för stöd i hemmet för personer över 75 år. I studien ingår tre grupper: en som erbjuds balans och styrketräning via hemträningsprogram samt promenader, en som erbjuds balans och styrketräning via hemträningsprogram samt promenader i
kombination med motiverande samtal samt en  kontrollgrupp.

Inbjudan sker i samband med att en person kontaktar biståndshandläggare om exempelvis trygghetslarm eller hemtjänst, alternativt sjukgymnast vid behov gånghjälpmedel. Även personer som skrivs ut från Akademiska sjukhuset med nytillkommet eller förändrat behov av hemtjänst eller gånghjälpmedel tillfrågas av vårdplaneringsteamet stationerat på Akademiska sjukhuset. Träningsövningar görs med stöd av sjukgymnast under ett år. Sjukgymnasten kommer på besök sex gånger och har uppföljning per telefon vid tre tillfällen. Mellan besöken tränar deltagarna på egen hand i hemmet.

För mer information, kontakta:
Susanna Tuvemo Johnson, doktorand vid Uppsala universitet och sjukgymnast inom
geriatriken på Akademiska sjukhuset, 070-642 50 67
Karin Hellström, docent vid institutionen för neurovetenskap, Uppsala
universitet, klinisk lektor i Uppsala kommun och ansvarig för studien,
018-471 47 62
Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21