Följ Akademiska sjukhuset

Ny studie ska förklara canceröverlevnad

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2008 10:43 CEST

Överlevnaden efter diagnostiserad och behandlad cancer är påtagligt sämre i England, jämfört med Sverige och Norge. Orsakerna till de stora variationerna i canceröverlevnad i Europa har hittills inte kunna klarläggas på ett tillfredsställande sätt.

För att finna en förklaring till skillnaderna har Regionalt onkologiskt centrum, King's College London, Svenska cancerregistret och Norska cancerregistret, startat en jämförande studie där olika faktorer i cancersjukvården ska studeras närmare. De tre länderna har valts ut eftersom kvaliteten på vårdregistren i länderna är god och sjukvårdssystemen liknar varandra.

- Skillnaderna finns trots att dessa länder tycks ha ett relativt likartat välstånd och liknande sjukvårdssystem. Det handlar inte om att cancerns biologi skulle se olika ut i de enskilda länderna - snarare om sjukvårdsstrukturella skillnader och behandlingsmässiga problem, säger Lars Holmberg, forskare vid Regionalt onkologiskt centrum, Akademiska sjukhuset.

Tidigare studier har visat att överlevnaden i cancer efter behandling skiljer sig med mellan fem och sju procentenheter, när England jämförs med Sverige och Norge.

- Det handlar i realiteten om tusentals onödiga dödsfall per år i England, säger Lars Holmberg.

Studien är framförallt tänkt att utgöra ett stöd till den engelska sjukvården. Problemen har diskuterats mycket intensivt på hög nivå i det engelska hälsoväsendet.

- Vi betraktar projektet som ett bidrag till att man i England och i förlängningen Storbritannien kan få en bättre kunskap om varför deras resultat är dåliga. Ur etisk synvinkel ser vi det som viktigt att Sverige med sina goda register bidrar till internationellt ökad kunskap och förbättringsarbete även utanför landets gränser, säger Lars Holmberg.

De fyra vanligaste cancerformerna: bröst-, prostata-, kolorektal och lungcancer kommer att undersökas. Studien grundar sig på data från de tre ländernas cancerregister och dödsorsaksregister.

- De första analyserna börjar i september. Vi hoppas att de första resultaten kan presenteras till sommaren 2009. Vi räknar med att få fram olika ledtrådar, som vi sedan måste undersöka vidare för att på ett mer detaljerat plan förstå skillnaderna i överlevnad, säger Lars Holmberg.

Mer information

Lars Holmberg
Forskare, Regionalt onkologiskt centrum, Uppsala
0706-62 78 63

Synnöve Adéll
Pressekreterare, Akademiska sjukhuset
018-611 96 11, 0706-22 24 21