Följ Akademiska sjukhuset

Ny studie om cancerrisker efter transplantation

Pressmeddelande   •   Okt 20, 2011 08:42 CEST

Vissa personer insjuknar i lymfkörtelcancer efter organtransplantation, ett mycket allvarligt tillstånd med hög dödlighet. Ett vanligt herpesvirus, Epstein-Barr virus (EBV), spelar en viktig roll för sjukdomsutvecklingen. En ny forskningsstudie syftar till att öka kunskapen om EBV och andra faktorer som kan påverka utvecklingen av och överlevnaden i lymfkörtelcancer.

– Eftersom många transplanterade får eftervård på mindre sjukhus är det viktigt att sprida kunskapen om sambandet mellan immunsuppressiv behandling mot avstötning, herpesvirus och lymfkörtelcancer, säger Amelie Kinch, infektionsläkare på Akademiska sjukhuset och ansvarig för den nationella studien.

Att insjukna i lymfkörtelcancer efter en organtransplantation är ett oerhört allvarligt och livshotande tillstånd. Ett viktigt mål med studien är att hitta sätt att ringa in personer med hög risk med målet att tidigt diagnostisera och behandla dem innan de fått en fullt utvecklad, spridd cancer. Vid förstadier till cancer är prognosen betydligt bättre.

Den nya studien omfattar 137 patienter, som under åren 1970-2006 insjuknade i lymfkörtelcancer efter transplantation av njure, hjärta, lunga, lever eller bukspottskörtel. Behandlingen som ges för att förhindra avstötning påverkar också de vita blodkroppar som har till uppgift att hålla tillbaka virusinfektioner som EBV. När viruset släpps utan kontroll kan de infekterade cellerna växa okontrollerat och bilda cancer. Cancerrisken varierar från en till tre procent vid njur- och levertransplantation till mellan tre och nio procent vid lung- och hjärttransplantation.

I början av 2000-talet gjordes en studie på Akademiska sjukhuset där man övervakade virusnivåer i blod med en speciell molekylärbiologisk mätmetod kallad PCR (Polymerase Chain Reaction) hos personer som genomgått benmärgstransplantation. Övervakning av virusnivåerna gjorde att en uppblossande EBV-infektion med risk för övergång i lymfkörtelcancer kunde upptäckas och behandlas tidigare, vilket ledde till minskad dödlighet.

Epstein-Barr är ett herpesvirus som framförallt smittar via saliven. Vissa som smittas utvecklar körtelfeber, i folkmun kallad kyssjuka. Vanligast är att man smittas som barn och då får man sällan svåra symptom eller besvär. Cirka 95 procent av befolkningen bär på viruset utan att vara sjuka. Det är bara personer med kraftigt nedsatt immunförsvar som riskerar att utveckla lymfkörtelcancer på grund av EBV.

Mer information:
Amelie Kinch, infektionsläkare, 018-611 56 55
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21