Följ Akademiska sjukhuset

Ny stiftelse ska stödja forskning inom neonatalvård

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2019 08:20 CET

​En ny stiftelse, Lilla Stjärna, har bildats på Akademiska sjukhuset i syfte att främja forskning, men även stödja föräldrar och personal inom neonatalvården.

En ny stiftelse, Lilla Stjärna, har bildats på Akademiska sjukhuset i syfte att främja forskning, men även stödja föräldrar och personal inom neonatalvården. Bakom satsningen, som lanseras på Världsprematurdagen 14 november, står en läkare, en barnsjuksköterska och en professor inom intensivvårdsavdelningen för barn som är födda tidigt samt föräldrar till prematura barn.

– Allt stöd som kan ges till både medicinsk och omvårdnadsforskning inom neonatalvården är oerhört angeläget. Det som dessutom är så unikt med denna stiftelse är att den också kan stödja föräldrar samt personal om extraordinära svåra omständigheter uppstår där inget annat stöd går att få, säger Ann Edner, överläkare på neonatalavdelningen, Akademiska sjukhuset.

Hon berättar att idén till stiftelsen ursprungligen kom från artisten Robert Wells, som själv har ett prematurfött barn och blir hedersledamot i stiftelsen. Grundare är neonatolog Ann Edner, barnsjuksköterskan Maria Grandahl, professor Lena Hellström Westas, prematurförälder Maria Wells samt Kristin Neiman, ordförande och förälder till ett prematurfött barn som vårdades länge på intensivvårdsavdelningen för nyfödda, 95F.

På intensivvårdsavdelningen för nyfödda vid Akademiska sjukhuset vårdas de allra minsta och sjukaste barnen från hela Uppsala-Örebro sjukvårdsområde. Det handlar dels om barn som är mycket för tidigt födda, dels om barn som behöver avancerad medicinsk intensivvård för att överleva en komplicerad sjukdom eller missbildning. Vårdtiden på avdelningen kan vara allt ifrån några få timmar till flera månader.

– Den så kallade Kängurumetoden innebär att föräldrar vårdar den nyfödde hud- mot-hud i upprätt position på bröstet så mycket som möjligt dygnet runt. Barnet får närhet, trygghet och värme och blir både lugnare och mer stabilt. Hud-mot-hud främjar även anknytning och amning samt förhindrar separation. Det nyfödda barnet och dess föräldrar mår bäst av att vårdas tillsammans. Det är forskning och utveckling i den andan som Lilla Stjärna vill stödja, avrundar Ann Edner.


FAKTA: Stiftelsen Lilla Stjärna
Stiftelsen kommer att tillgodose sitt ändamål genom att:

  • Stödja neonatal medicinsk forskning och omvårdnadsforskning
  • Stödja föräldrar till barn som vårdas/har vårdats
  • Stödja och uppmuntra verksam personalTillgodose krav på ny utrustning

Fokus är företrädesvis neonatalvården på Akademiska barnsjukhuset.


För mer information, kontakta:
Ann Edner, överläkare på intensivvårdsavdelningen för nyfödda (95F),
tel: 073-866 96 43 eller 018-611 50 25, e-post: ann.edner@akademiska.se

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.