Följ Akademiska sjukhuset

Ny spårsubstans ska underlätta Parkinsondiagnostik

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2013 16:31 CEST

Närmare 20 000 personer i Sverige lever med Parkinsons sjukdom som är svår att diagnostisera i tidigt skede. En forskargrupp på Akademiska har med stöd av Parkinsonfonden inlett en studie där man kombinerar PET med en ny spårsubstans för att upptäcka förändringar av dopamin i hjärnan. Detta uppmärksammas på internationella Parkinsondagen den 11 april.

– Ibland är det svårt att veta om en patient har symtom relaterade till Parkinsons sjukdom eller om det rör sig om någon annan parkinsonliknande sjukdom. Därför behövs metoder som kan hjälpa till att ställa en säkrare diagnos, säger Dag Nyholm, läkare och docent på neurologkliniken, som ingår i forskargruppen med neurologer och nuklearmedicinare.

Enligt Jens Sörensen, överläkare och docent inom sektionen för molekylär bilddiagnostik.
har man hittills undersökt drygt 15 patienter med olika parkinsonliknande tillstånd och de första resultaten kommer att presenteras vid en internationell konferens i sommar.

Parkinson är en neurologisk sjukdom som innebär att dopaminproducerade nervceller i hjärnan bryts ned. Dopamin är en signalsubstans som har stor betydelse för hjärnans styrning av kroppsrörelserna. Orsaken till cellförlusten är ännu okänd.

Den drabbade får långsamt tilltagande brist på dopamin i hjärnan. Sjukdomsförloppet är ofta långsamt med gradvis ökande symtom som långsamhet, stelhet, skakningar vid vila i händer, armar och ben och dålig balans. Diagnosen ställs vid läkarbesök hos neurolog och bygger på patientens upplevelse samt observation av symtom.

Det finns i dag inga läkemedel som botar Parkinsons sjukdom, men flertalet patienter får effektiv lindring av symtomen med läkemedlet levodopa. I en ny studie har Uppsalaforskarna jämfört traditionell tablettbehandling med en ny distributionsform, så kallade mikrotabletter som innebär att läkemedlet tas i mindre dos med tätare intervaller.

– Våra resultat visar att levodopa med finjusterad dosering ger jämnare nivåer av medicineringen. Patienterna slipper långa perioder med låga eller för höga nivåer av levodopa i blodplasman, säger docent Dag Nyholm.

Mer information:
Dag Nyholm, läkare och docent, 018-611 50 38
Jens Sörensen, docent, 018-611 06 09
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21