Följ Akademiska sjukhuset

Ny nationell biobank ska förbättra diagnostik för barn med hjärntumörer

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2010 09:49 CET

Etikprövningsnämnden har godkänt etableringen av en nationell biobank för vävnad från barn som opererats för hjärntumör, den första i sitt slag i Norden. Syftet med biobanken, som placeras på Karolinska universitetssjukhuset, är att öka kunskapen så att diagnostik och behandling kan förbättras. Barncancerfonden finansierar verksamheten under fem år.

– Det känns oerhört glädjande att verksamheten äntligen kan komma igång efter drygt två års förberedelser. Tidigare har vävnad sparats lokalt på universitetssjukhusens patologavdelningar, på totalt sex orter i landet. En nationell biobank möjliggör forskning på större volymer vilket på sikt kan ge både mer exakt diagnostik och behandling av barn med hjärntumörer, säger Fredrik Hedborg, överläkare inom barnonkologi vid Akademiska sjukhuset.

Han betonar att Sverige är ett relativt litet land. Tumörformen neuroblastom drabbar exempelvis 15 barn per år, vilket innebär tre fall per universitetssjukhus. På tio år kan man med den gemensamma vävnadsbanken uppnå en kritisk massa på 150 fall. I banken kommer vävnad från barn som opererats för hjärntumörer att förvaras nedfryst i en temperatur av minus 70 grader.

Precis som för barnleukemi har utvecklingen varit positiv när det gäller behandling av hjärntumörer hos barn. I dag överlever cirka 75 procent, men prognoserna skiljer sig mycket. För högriskvarianten av neuroblastom är överlevnaden idag fortfarande endast 50 procent. Detta är den vanligaste cancerformen hos spädbarn och cirka 15 barn insjuknar varje år.

– Förhoppningsvis kan forskningen framöver ge nya svar på varför vissa barn med cancer inte överlever. Redan idag vet vi att vissa molekylära markörer i tumörer medför sämre prognos.

Målet med den nationella biobanken är ökad kunskap, med potential att utveckla mer riktad behandling,, säger Susan Pfeifer, professor i barnkonkologi vid Uppsala universitet och ansvarig för det nationella biobanksprojektet .

Båda betonar att det finns stor potential för en förbättrad behandling. Den som finns i dag  medför många biverkningar. Barn med hjärntumör är särskilt utsatta eftersom behandling med cytostatika och strålning kan påverka hjärnans utveckling och inte sällan leder till livslånga sena effekter.

Mer information:

Fredrik Hedborg, överläkare barnonkologi, Akademiska sjukhuset, 0706-115275

Susan Pfeifer, professor i barnkonkologi, Uppsala universitet, 070-2834116

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21