Följ Akademiska sjukhuset

Ny mottagning ska minska läkemedelsbiverkningar hos äldre

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2011 11:13 CET

Mellan tio och tjugo procent av äldres sjukhusbesök har med läkemedelsbehandling att göra, både biverkningar, fel dos och underbehandling. På Akademiska sjukhuset har en mottagning för läkemedelsgenomgångar startat. Målgruppen är både inneliggande patienter och patienter med remiss från primärvården. Satsningen görs i samarbete mellan sjukhuset, Primärvårdsförvaltningen, läkemedelskommittén och Regionförbundet i Uppsala län.

– Vi räknar med att träffa 15-20 patienter i veckan och gå igenom deras medicinering. Främsta syftet är att förbättra äldres hälsa, att minska risken för biverkningar, onödiga återbesök och inläggning på sjukhus. Som mest har jag sett läkemedelslistor med 41 olika preparat. Det är inte ovanligt att personer över 80 år tar tio läkemedel eller mer dagligen, säger Ulrika Gillespie, apotekare på Akademiska sjukhuset.

På mottagningen, som är unik i sitt slag i Sverige, kommer tre läkare och två apotekare att arbeta. Verksamheten blir en del av geriatriken. Totalt arbetar i dag ett tiotal apotekare inom landstinget, varav tre på Akademiska, en på Lasarettet i Enköping och en inom hemvården.

– Målgruppen är personer över 80 år som tar minst fem läkemedel. I första hand vänder vi oss till personer som ofta söker sig till sjukhusets akutmottagning och som saknar fast läkarkontakt i primärvården, men vi välkomnar även patienter på remiss från husläkare och patienter som är på väg att skrivas ut från vårdavdelningar och som behöver följas upp. Ett viktigt mål är att patienterna ska bli mer delaktiga i sin medicinering, vilka effekter och biverkningar de kan förvänta sig, säger Henrik Toss, ansvarig läkare på den nya mottagningen  och ny ordförande i Läkemedelskommittén.

I Eksjö, där man tidigare haft en utsättningsmottagning för äldre patienter som tog 14 eller fler läkemedel, minskade läkemedelsintaget med i genomsnitt 30 procent efter läkemedelsgenomgång. En patientstudie på Akademiska sjukhuset åren 2005-2007 gav liknande resultat. Patienter över 80 år som fick professionell läkemedelsgenomgång av apotekare gjorde hälften så många akuta återbesök året efter jämfört med en kontrollgrupp.

 Mer information:

Ulrika Gillespie, apotekare, doktorand, 073-9059263

Henrik Toss, överläkare, 018-611 27 17 eller 070-5693451
Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21