Följ Akademiska sjukhuset

Ny misstanke om sabotage på centraloperation

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2010 13:34 CEST

Centraloperation på Akademiska sjukhuset misstänker att åter igen ha utsatts för sabotage, att någon stuckit hål på sterilförpackningar med operationsinstrument. För cirka en månad hade man två fall, där sabotage inte kunde uteslutas men även fel hantering kan vara orsaken, och i förra veckan upptäcktes nya oförklarliga hål på sterilförpackningar liknande dem som polisanmäldes i juni. Händelsen ska nu polisanmälas.

– Vi har hittills inga indikationer på att patienter ska ha kommit till skada. Men händelserna är allvarliga. Om hålen inte hade upptäckts skulle patienter ha utsatts för högre infektionsrisk med allvarliga konsekvenser. Vi överväger nu att installera övervakningskameror, säger tf verksamhetschef Rainer Dörenberg.

Under 2009 hade centraloperation flera fall då hål på sterilförpackningar upptäcktes. Då gjordes en egen intern utredning av personal på sterilcentralen. Därefter var det lugnt. I våras upptäcktes så flera nya fall som polisanmäldes. Polisen beslutade dock att inte inleda förundersökning eftersom man saknade tillräckligt med bevis. Efter noggrant övervägande har sjukhuset beslutat att ånyo polisanmäla det inträffade.

– Händelserna har föranlett en översyn av sjukhusets rutiner och arbetssätt. Att granska varje steril förpackning före operation är en självklarhet för all operationspersonal, vilket också förklarar att hålen upptäckts. Vi bedömer inte att en Lex Maria-anmälan skulle tillföra något ytterligare i dagsläget, tillägger Rainer Dörenberg.

På centraloperation görs många olika sorters operationer, från höftproteser till levertransplantationer, cirka 9 000 patienter opereras här varje år. I sterilförpackningarna förvaras de sterila instrument som används vid dessa operationer, till exempel peanger, saxar, hakar och borrar.

Mer information:

Rainer Dörenberg, tf verksamhetschef, 018-611 48 28

Elisabeth Tysk, presschef, 070-622 24 21