Följ Akademiska sjukhuset

Ny korttidsavdelning ska avlasta akuten på Akademiska

Pressmeddelande   •   Mar 16, 2015 11:53 CET

Måndagen den 16 mars öppnar en ny korttidsavdelning knuten till akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Syftet med satsningen är framförallt att avlasta akuten, bland annat genom att tid ges för bedömning/utredning av vissa patienter för att underlätta eventuellt beslut om inläggning. Avdelningen kommer att ha sex vårdplatser och vara öppen 20 timmar om dygnet.


– Den nya avdelningen blir en förlängning av akutmottagningen. Här ska patienter som söker vård akut utredas under en begränsad tid snarare än läggas in. Syftet är att underlätta prioriteringen av patienter och få mer tid för utredning/bedömning av prov- och undersökningsresultat. Dessutom får akutpersonalen större möjligheter till ”second opinion” av en kollega, innan man tar beslut om inskrivning eller hemgång, säger avdelningschef Charlotta Hagström.

Målgruppen för den nya avdelningen ADA (akutsjukvårdens diagnostikavdelning) är framförallt patienter från Uppsala län som söker vård akut för exempelvis bröstsmärta, yrsel eller huvudvärk. Internationellt går liknande enheter under benämningen Clinical Decision Unit, CDU.

Förutom ökad patientsäkerhet räknar man med att patienterna ska slippa vänta lika länge på akuten genom förbättrat utflöde och snabbare diagnostisering av osäkra fall. Tanken är också att patienterna ska bli mer delaktiga och få bättre information/övervakning i en säkrare miljö.

– I och med att ”rätt” patienter läggs in räknar vi med färre utlokaliseringar/överbeläggningar. När vårdplatser frigörs blir det även möjligt att genomföra fler planerade operationer och andra ingrepp på sjukhuset. Sammantaget kan den nya avdelningen bidra till minskad stress och förbättrad arbetsmiljö, avrundar Charlotta Hagström.

Bildtext: Sjukhusdirektör Lennart Persson tillsammans med Charlotta Nordgren Thermaenius, tf verksamhetschef akutsjukvården (vänster) och Charlotta Hagström, avdelningschef för akutsjukvårdens diagnostikavdelning, ADA.
Foto: Hannes Ljunghall

 Mer information:
Charlotta Hagström, avdelningschef på akutsjukvårdens diagnostikavdelning (ADA),
018-611 71 97
 

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.