Följ Akademiska sjukhuset

Ny KBT-satsning mot ungas missbruk

Pressmeddelande   •   Nov 03, 2009 09:27 CET

En ny KBT-baserad kurs ska minska ungas återfall i missbruk. Satsningen, som görs av Akademiska sjukhuset och Uppsala kommun, presenteras den 3 november under Psykiatriveckan.

- Det är en evidensbaserad behandlingsmetod som bygger på en behandlingsstudie som genomfördes i USA 1989. Vi startade i våras och har precis dragit igång en andra grupp, säger Gabriella Seppälä, psykolog på Plusmottagningen.

Kursen vänder sig till ungdomar i 16-25 årsåldern med alkohol- och/eller narkotikaproblem. En grundförutsättning för att delta i kursen är att man har ambitionen att vara helt nykter och drogfri under kurstiden. Ungas missbruk har förändrats de senaste åren. I Uppsala kommun uppger exempelvis fler pojkar att de använt hasch eller marijuana. Bland unga vuxna i 20-årsåldern har fler ett riskdrickande. De som dricker alkohol dricker mer och oftare. Men bland ungdomar under 16 år är trenden den motsatta. Färre dricker alkohol nu än tidigare.

- Syftet är att deltagarna ska öka förmågan att känna igen situationer då de löper ökad risk för återfall, och få verktyg att hantera sådana situationer. Deltagarna får också hjälp att bli mer medvetna om personliga konsekvenser av missbruket och stöd att hitta alternativ till sitt missbruksbeteende, säger socionom Karin Hermansson.

I kursen ingår även övningar i medveten närvaro. Ett syfte är att öka medvetenheten om vad som "triggar" igång missbruksbeteende, ett annat att öka toleransen för obehagliga känslor och på så sätt minska behovet att dämpa de obehagliga känslorna med alkohol eller droger. Medveten närvaro har sitt ursprung i zenbuddismen och har på kort tid blivit ett viktigt inslag i hälso- och sjukvården.

Psykiatriveckan är en årligt återkommande temavecka om aktuella satsningar på diagnostik, behandling och forskning. Arrangör är Akademiska sjukhuset i samarbete med olika brukarföreningar. Årets tema är psykisk hälsa ur ett livstidsperspektiv.

Mer information:

Gabriella Seppälä, psykolog på Plusmottagningen, 018-611 52 41

Monica Söderbaum, preventionssamordnare Uppsala kommun, 018-727 08 88, 070-856 30 82

Elisabet Alphonce, projektledare Psykiatriveckan, 018-611 22 30

Elisabeth Tysk, presschef Akademiska sjukhuset, 070-622 24 21