Följ Akademiska sjukhuset

Ny forskningsapp för gravida och nyförlösta

Pressmeddelande   •   Nov 29, 2019 09:00 CET

Via en ny app, Mom2B, inbjuds gravida och nyförlösta kvinnor att medverka i en nationell forskningsstudie. Syftet är att underlätta tiden före och efter förlossning samtidigt som deltagarna bidrar till att förbättra svensk mödravård.

Via en ny app, Mom2B, inbjuds gravida och nyförlösta kvinnor att medverka i en ny nationell forskningsstudie om perinatal hälsa, ledd från Akademiska sjukhuset/Uppsala universitet. Syftet är att tidigt kunna identifiera högriskgrupper och på sikt förbättra kvinnornas hälsa.

­
– Som deltagare får man information, och vid behov stöd och hjälp, samtidigt som man bidrar med sina data till en studie som har som syfte att utveckla matematiska modeller för tidig upptäckt av graviditetsrelaterad ohälsa såsom förlossningsdepression och prematur förlossning, säger Alkistis Skalkidou, överläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet, tillika huvudansvarig för studien.

Målgruppen för studien är alla kvinnor som är gravida eller har fött barn för mindre än tre månader sedan. Via Mom2B-appen räknar forskarna med att följa 20 000 gravida och nyförlösta kvinnor i upp till ett år efter förlossningen. Insamlingen av data har precis börjat och beräknas pågå i två år.

Stavros Iliadis, forskare vid Uppsala universitet, som medverkat i utvecklingen av appen, understryker att all information skickas och förvaras krypterad inom Uppsala universitets servrar.

– Hanteringen är enkel. När man laddat ner appen, läst genom patientinformationen och registrerat sig sker det mesta per automatik. Kvinnorna rapporterar om sitt mående och hur graviditeten förlöper. Via tekniken kan vi också samla in data om bland annat rörelsemönster, motion, mobilanvändning och aktivitet på sociala medier, säger han och fortsätter:

– I gengäld får deltagaren tillgång till en kunskapsbank om fostrets utveckling under varje graviditetsvecka, samt om tiden efter förlossning.

Han förklarar att Mom2B är programmerat att hålla ett beskyddande öga över varje deltagare. Om kvinnans svar indikerar att hon inte mår bra genererar systemet individuellt anpassade råd och information om det stöd vården kan erbjuda. Appen har också flera praktiska funktioner som ett kalendarium för planerade vårdbesök och statistik-sidor där kvinnan kan följa hur hennes eget rörelsemönster, mående och vikt har utvecklats under och efter graviditet.

För mer information, kontakta:
Alkistis Skalkidou, överläkare på kvinnokliniken vid Akademiska sjukhuset och professor vid Uppsala universitet, tel: 018-611 56 79 eller 073-868 15 12,
e-post: alkistis.skalkidou@kbh.uu.seAkademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.