Följ Akademiska sjukhuset

​Ny avdelning ska avlasta akuten på Akademiska

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2016 14:00 CET

En ny avdelning med tio vårdplatser har öppnats på Akademiska sjukhuset för att avlasta akuten. Målgruppen är patienter i behov av utredning och akutvård med en beräknad vårdtid under tre dygn.

– Vi hoppas att den nya avdelningen ska bidra till ett förbättrat patientflöde från akuten till vårdavdelningar och att vi kan förebygga långa vårdtider på akutmottagningen, säger Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin.

Till en början prioriteras patienter med akuta medicinska sjukdomar. På sikt kommer även patienter i behov av annan vård att kunna vårdas här.

– För att utveckla verksamheten till dagens krav på effektiv vård har vi fokus på teamarbete, delaktighet och engagemang från såväl patienterna som från medarbetarna., fortsätter Anette Skoglund.

I vårdteamet ingår läkare, sjuksköterska, undersköterska och apotekare med flera yrkesgrupper. Akutvårdsavdelningen kommer att jobba intensivt med struktur på arbetet, exempelvis med rondtavla och teamrum för att stärka kommunikationen. Patienterna ska i möjligaste mån vara delaktiga i ronden.

FAKTA: Andra exempel på åtgärder för att minska trycket på akutmottagningen och förbättra flödet till vårdavdelningar
 
* Direktinläggningar: Numera kan äldre patienter läggas in direkt från akutmottagningen och ambulansen på akutgeriatrisk vårdavdelning.
* Ett landstingsövergripande projekt pågår för att utreda orsaker till att patienter återinskrivs på Akademiska inom 30 dagar.
* Utökad hjärtsviktsmottagning vilket troligen har minskat antalet återinläggningar.* Våren 2015 öppnade akutens dagvårdsavdelning med sex platser. Detta har förbättrat vårdkvalitén för patienter som annars skulle ha väntat på exempelvis provsvar och undersökningsresultat på akutmottagningen. Det har även haft en positiv effekt på arbetsmiljön för akutens personal.

Mer information: Anette Skoglund, verksamhetschef för akutsjukvård och internmedicin, tfn 018-611 11 64,
e-post: anette.skoglund@akademiska.seAkademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.