Följ Akademiska sjukhuset

Nu är Sveriges första MR-Linac i drift på Akademiska

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2019 10:00 CET

Nu har den första cancerpatienten strålbehandlats i den nya MR-Linacen på Akademiska. På sikt räknar man med att behandla 8-10 patienter per dag.

Flytten till nya vård- och behandlingsbyggnaden (ingång 100/101) innebär att patienter på Akademiska sjukhuset nu kan erbjudas modern, avancerad strålbehandlingsteknik för tumörsjukdomar. Ett exempel är landets första MR-Linac, som kombinerar strålning via en linjäraccelerator med samtidig bilddiagnostik via MR-kamera, som nu är i drift.

– En viktig fördel med strålterapi styrd av MR-bilder är att behandlingen blir mer individanpassad och kan riktas mer exakt mot tumörerna vilket kan öka chansen för bättre tumörkontroll och mindre risk för skador på omkringliggande frisk vävnad. MR-Linacen kommer bland annat användas för strålbehandling av patienter med tumörer i bäckenet och huvud-halsregionen, säger Zahra Taheri-Kadkhoda, sektionschef för strålbehandling på Akademiska sjukhuset.

Det som skiljer det nya strålbehandlingssystemet från nuvarande teknik är att behandlande läkare kan lokalisera tumörer och riskorgan med högre precision både direkt innan och under själva strålbehandlingen. Möjligheten att få diagnostiska MR-bilder, när tumören eller frisk vävnad ändrar form, plats och storlek mellan behandlingarna samt möjlighet till daglig finjustering av strålplaner bedöms öka behandlingsprecisionen och därmed resultat.

– MR-Linacen, är en ”gamechanger” som möjliggör förfinad precision inom cancervården. Det är fantastiskt roligt att vi kan ligga i framkant, att Uppsala blir först i Sverige att erbjuda våra patienter denna banbrytande strålbehandlingsteknik, säger Malin Sjöberg Högrell, regionråd (L) och ordförande i sjukhusstyrelsen.

Inflyttningen till Akademiska sjukhusets nya vård- och behandlingsbyggnad har skett i etapper. Cirka 45 procent av verksamheterna är redan igång, exempelvis bild- och funktionsmedicinskt centrum. Sedan i maj används PET- och MR-kamerorna för undersökning/diagnostik. Andra exempel på verksamheter på plats är strålbehandlingsavdelning, sjukhusfysik, central beredningsenhet, radiofarmaceutisk beredningsenhet och preoperativ avdelning. Däremot väntar slutenvårdsavdelningar, mottagningar och operation på inflyttning vilket hänger ihop med pågående utredning om vattenkvaliteten.

– I och med att delar av bild- och funktionsmediciniskt centrum och strålbehandlingen flyttat in i de nya lokalerna, med omedelbar fysisk närhet, ökar möjligheterna till klinisk och forskningssamarbete mellan olika yrkesgrupper. Förutom effektivare resursutnyttjande och förbättrad skräddarsydd diagnostik och terapi kan man till exempel inom diagnostiken utveckla kunskap om hur vävnader och tumörer svarar på strålbehandling, säger Zahra Taheri-Kadkhoda.

Globalt finns över 60 centra, som antingen infört eller håller på att införa MR-Linac. Anläggningen på Akademiska sjukhuset är den första i Sverige. I Norden finns ytterligare två MR-Linac, båda i Danmark (en på universitetssjukhuset i Odense och en på rigshospitalet i Köpenhamn).

För mer information, kontakta:

Zahra Taheri-Kadkhoda, överläkare och sektionschef för strålbehandling, Akademiska sjukhuset, tel: 018-617 41 71 eller 070-611 45 25, e-post: zahra.taheri.kadkhoda@akademiska.se

Tomas Bjerner, överläkare inom bild- och funktionsmedicinskt centrum (BFC), tel: 076-724 89 96, e-post: tomas.bjerner@akademiska.se

Bengt Sandén, biträdande sjukhusdirektör (sjukhusövergripande frågor), tel: 070-650 15 22, e-post: bengt.sanden@akademiska.se


FAKTA: Medicinteknisk utrustning ingång 100/101

  • Tre MR-kameror (Magnetisk resonanstomografi med magnetfältsstyrka 3 Tesla). Två MR-kameror för bild- och funktionsmedicinskt centrum och en för strålbehandlingsavdelningen.
  • Två PET-DT (Positronemissionstomografi kombinerad med datortomografi). PET är en bilddiagnostisk metod där tredimensionella bilder av fördelningen av radioaktiva spårämnen i kroppen används för avancerad diagnostik inom flera olika områden, bland annat onkologi, neurologi och kardiologi.
  • Fyra SPECT-DT
  • En MR-hybrid (en takhängd MR som möjliggör operation och bildvisning samtidigt) samt två angiohybridutrustningar.
  • En MR-Linac, ett strålbehandlingssystem som kombinerar strålning via en linjäraccelerator med MR-bilddiagnostik. 
  • Fyra linjäracceleratorer,,två brachyterapimaskiner och en DT för strålbehandlingsavdelningen.

Akademiska sjukhuset är ett av landets ledande universitetssjukhus med många olika roller – länssjukhus, specialistsjukhus, utbildningssjukhus och forskningssjukhus. Den kliniska forskningen sker i nära samarbete med fakulteten för medicin och farmaci vid Uppsala universitet.