Följ Akademiska sjukhuset

Njurspecialister samlas i Uppsala

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2009 09:34 CET

För 40 år sedan utfördes den första njurtransplantationen vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. I dag är sjukhuset näst störst i landet, med cirka hundra transplantationer årligen och allt fler njurar transplanteras från levande donatorer.

- Den kanske största förändringen är att så många fler njurar, över 40 procent, kommer från levande donatorer, oftast make/maka, föräldrar eller syskon. Likaså att mottagaren kan leva med den nya njuren betydligt längre, i genomsnitt i 15-20 år. På 1970-talet hade bara var tredje transplanterad kvar sin njure efter ett år, säger Lars Bäckman, sektionschef för transplantation och leverkirurgi vid Akademiska sjukhuset.

Främsta anledningen till njurtransplantation är svår njursvikt med dialysbehov och i en femtedel av alla fall har patienten svårbehandlad diabetes. Andra bakomliggande orsaker är kronisk njurinflammation, ärftlig cystnjure och medfödda njursjukdomar. Framsteg på läkemedelsfronten, exempelvis effektivare immunhämmande läkemedel och antikroppar, spelar en viktig roll för de allt bättre resultaten.

En pågående studie vid Akademiska sjukhuset och Sahlgrenska universitetssjukhuset visar att hälsan hos levande njurdonatorer blivit allt bättre, att man efter donation kan leva ett helt normalt liv. Mindre än en procent har fått njurproblem senare i livet.

På regionmötet uppmärksammas även att 30 år gått sedan behandling med påsdialys, att blodet renas via ett membran i bukhinnan, introducerades på Akademiska.

- I dag får ungefär en fjärdedel av alla med dialysbehov påsdialys. De senaste åren har vätskorna blivit alltmer skonsamma mot vävnaderna. Ökad tillgång på vätskor gör att behandlingen kan skräddarsys. En annan nyhet är en maskin som byter påse medan man sover, säger Hans Furuland, specialist i njurmedicin.

Regionmöten inom njurmedicin arrangeras årligen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, vartannat år i Västerås och vartannat år i Uppsala.

Mer information:

Lars Bäckman, sektionschef för transplantation och leverkirurgi, 018-611 70 82, 0706-778331

Hans Furuland, medicinskt ledningsansvarig, 018-611 40 52

Elisabeth Tysk, presschef, 018-611 96 11, 0706-22 24 21